Skip til primært indhold

Ledelsesgrundlagets elementer

Ledelsesgrundlaget på OUH bygger på fem elementer

På OUH sætter vi patienten først – derfor …

 • … leder vi sammenhængende patientforløb og holder vores aftaler med patienten.
 • … sikrer vi, at vores høje faglighed og den enkelte patients ønsker går op i en højere enhed.
 • … er vi som ledere rollemodeller, der møder den enkelte patient med nærvær og interesse.
 • … skaber vi en kultur, hvor alle behandler patienter og pårørende med ordentlighed, ligeværdighed og respekt.
 • … opsøger vi og inddrager patienten i relevante beslutninger og bruger deres feedback i
  udviklingen af vores hospital.

På OUH rekrutterer, udvikler og fastholder vi dygtige medarbejdere – derfor …

 •  … møder vi vores medarbejdere tillidsfuldt, lyttende og involverende, og samtidig stiller vi høje krav til dem.
 • … ved vi, hvad der motiverer den enkelte medarbejder, og arbejder aktivt med feedback i udviklingen af vores medarbejdere og os selv.
 • … kommunikerer vi klart og skaber tydelige rammer for selvstændig opgaveløsning og løbende forbedringer.
 • … er vi kulturbærere og engagerer vores medarbejdere i arbejdet med at sætte patienten først.
 • … sørger vi for, at de rette kompetencer er til stede på OUH, og vi fastholder og rekrutterer de dygtigste medarbejdere fra ind- og udland, der forstår at sætte patienten først og mestrer samarbejde.

På OUH har vi høje ambitioner og en klar retning – derfor …

 • … vil vi være et internationalt førende universitetshospital.
 • … skaber vi en kultur, hvor vi alle er stolte af at bidrage til, at OUH er patientens universitetshospital.
 • … handler vi loyalt på strategiske og politiske beslutninger og sikrer følgeskab ved at omsætte det til meningsfuld retning for medarbejderne.
 • … sikrer vi en tværgående indsats i patientforløbene, så
  strategien omsættes til praksis.

På OUH samarbejder vi – derfor …

 • … forpligter vi os til at samarbejde som ét sundhedsvæsen, så patienterne oplever sammenhæng mellem afdelinger, hospitaler og sektorer.
 • … skaber vi en forbedringskultur, hvor vi tør give slip på kendte
  arbejdsgange og i fællesskab tænke nyt.
 • … anerkender vi og håndterer den kompleksitet, der ligger i
  at skabe gode og sammenhængende patientforløb på tværs
  af hospitalet – og vi løfter opgaven i fællesskab.
 • … balancerer vi som ledere styring og lederskab og er bevidste om, at god ledelse forudsætter begge dele.

På OUH tager vi et stort fagligt ansvar – derfor …

 • … skal vores faglige stræben sikre de bedste patientforløb.
 • … udvikler og udfordrer vi det bestående gennem uddannelse og innovation samt ved at udføre og anvende forskning.
 • … er vi rollemodeller og opfordrer til faglig nytænkning med udgangspunkt i patientperspektivet.
 • … tænker og handler vi langsigtet og ved, at udvikling sommetider forudsætter afvikling.
 • … sikrer vi højeste faglighed i alle faggrupper og understøtter tværfagligheden.
APPFWU01V