Skip til primært indhold

COVID-19 og krig forsinker det nye OUH

OUH får nøglerne til bygningerne i sidste halvdel af 2024. De første patienter kan behandles i slutningen af 2025 eller i foråret 2026.

Efter længere tids forhandlinger har Region Syddanmark og totalentreprenøren OHPT, der står for at bygge størstedelen af det nye OUH, indgået en aftale om, at totalentreprenøren får udsat afleveringstidspunktet for det nye sygehus med 12 måneder. Den hidtidige aftale var, at OHPT skulle aflevere nøglerne til det nye OUH i perioden august 2023 til november 2023. Ifølge den nye aftale skal totalentreprenøren nu aflevere nøglerne til Region Syddanmark i perioden august til november 2024.

Det er COVID-19 og krigen i Ukraine, der giver meget store udfordringer for byggerier overalt i verden med mangel på håndværkere på byggepladserne og usikre forsyninger.

For at få byggeriet sikkert i havn har Region Syddanmark indgået en aftale med Odense Hospital Project Team (OHPT) om, at de får udsat afleveringstidspunktet for den del af sygehuset, som totalentreprenøren står for, med 12 måneder.

- Vi havde jo set en udskydelse komme. Men jeg er ærgerlig over, at der nu går et helt år mere, inden vi kan komme i gang med at gøre bygningerne klar til at blive et hospital. Rigtigt mange ledere og medarbejdere er godt i gang med at nytænke arbejdsgange, og i starten af det nye år må vi drøfte på tværs af afdelingerne, om udskydelsen vil kræve justeringer i de forberedelser, siger Torben Hedegaard Jensen, direktør på OUH.

Økonomiske konsekvenser afklares med Sundhedsministeriet
Udover forsinkelsen og udgifter afledt af selve forsinkelsen belastes byggeprojektet også af merudgifter, fordi byggematerialer er blevet dyrere på verdensplan. Det nye OUH er et såkaldt kvalitetsfondsbyggeri, som blandt andet er kendetegnet ved, at budgettet på ingen måde må overskrides.

Samlet set vurderer administrationen i Region Syddanmark, at merudgifterne til udgifter udløst af udefrakommende forhold udgør 542 mio. kr. Regionshuset vil nu gå i dialog med Sundhedsministeriet om finansieringen af det beløb.

Læs mere i denne pressemeddelelse fra Region Syddanmark

APPFWU02V