Skip til primært indhold

Fremtidens operationsstue

Det nye OUH får i alt 52 nye, højteknolgiske operationsstuer, som alle samles på én etage

På OUH er operationsstuerne fordelt udover hele hospitalet og de tilhører de enkelte specialer. Stuerne er af forskellig opbygning og design.

På det nybyggede OUH samles alle 52 operationsstuer på én etage og de standardiseres, så der vil være samme inventar og grundudstyr på tværs af specialerne. Det vil sige, at stuen er fleksibel og over nogle dage kan ændres fra ét kirurgisk speciales arbejdsrum til et andet; herunder også robotassisterede operationer.

Det giver en fleksibilitet, som giver mulighed for ændringer efter de behov, der opstår undervejs i sundhedssektoren.

Fremtidens operationsstue på det nye OUH indeholder meget højteknologisk udstyr

Testet i praksis

Inden byggeriet af de 52 operationsstuer på det nye OUH blev der bygget en prototype - dvs en tro kopi af fremtidens operationsstue - på det nuværende OUH. Formålet var at teste stuens funktionalitet i forhold til de forskellige kliniske specialer, anæstesien, og servicefunktionen.

Fokus i testarbejdet har været på fleksibilitet, funktionalitet, tekniske løsninger, og design. Medarbejdernes arbejdsmiljø og patientens oplevelse af opholdet på stuen har også været et vigtigt fokusområde.

I alt har over 200 forskellige klinikere og 50 medarbejdere fra serviceafdelinger, tekniske afdelinger, Syddansk Sundhedsinnovation og eksterne deltaget i pilottesten af fremtidens operationsstue. Patienter har ligeledes været inde over denne proces i forhold til brugeroplevelsen.

I dag bliver prototypen brugt af de kirurgiske afdelinger på OUH, så alle øver sig i at operere i fremtidens rammer.

Se mere i videoen her:

Se med på fremtidens operationsstue

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Brugervenligheden øges

Selvom der er fokus på standardisering af operationsrummene, tilrettes stuerne de krav, de enkelte specialer har, når de skal operere.

Noget går dog igen på alle stuer.

På fremtidens operationsstue styres lyssætning, lyd, ventilation, videokilder m.m. via samme enhed — et såkaldt touchpanel, som er udviklet i forbindelse med pilottesten.

Det giver større genkendelighed i den kliniske hverdag og dermed en nemmere brug af stuen, som ydermere bidrager til bedre og mere stabil patientbehandling.

APPFWU01V