Skip til primært indhold

Når du skal i behandling hos os

Når den praktiserende læge eller andre hospitalsafdelinger har henvist dig, får du et indkaldelsesbrev fra os. Vi anbefaler, at du læser indkaldelsen igennem, da den informerer dig om, hvor og hvornår du skal møde, og hvordan du forbereder dig til besøget.

Dit første besøg på afdelingen foregår på vores ambulatorie enten på Odense Universitetshospital eller Svendborg Sygehus. Ambulatoriet er et undersøgelses- og behandlingssted, hvor vi gennemfører udredning, behandling og kontrol af urologiske lidelser uden indlæggelse. Her vil en læge og/eller sygeplejerske tale med dig om dine symptomer, lave nogle indledende undersøgelser og aftale de øvrige undersøgelser med dig.

Kikkertundersøgelse

Du kan opleve, at lægen vil undersøge blæren igennem en kikkert i lokal bedøvelse. Hvis vi finder polypper eller blæresten, vil du blive tilbudt en kikkertundersøgelse i fuld bedøvelse.

Kikkertundersøgelsen kan foregå på vores ambulatorie, som varetages af lægen og sygeplejersken. Vi anbefaler, at du drikker 2-3 liter væske de første to dage efter kikkertundersøgelsen for at forebygge betændelse i blæren.  

Vi har en række behandlinger, som vi kan tilbyde i tilfælde af en sygdomsdiagnose. 

  • Fjernelse af sten i blæren
  • Fjernelse af blæren og anlæggelse af studerblære
  • Fjernelse af blæren og anlæggelse af brickerblære
  • Fjernelse af polypper i blæren
  • Botox-behandling i blæren
  • Blæreskylning med Cystistat
  • Blæreskylning med Calmette vaccine
  • Blæreskylning efter fjernelse af polyp i blæren

Ud fra forundersøgelser og undersøgelser vil lægen planlægge dit videre behandlingsforløb sammen med dig.

Patientpjecer

Læs mere om behandlingerne under patientinformationer

Du bliver indlagt på afdelingen, hvis du skal til en operation. I et af de ambulante besøg modtager du informationsmaterialer, som vi anbefaler, at du læser, inden du møder på afdelingen. Heri står blandt andet om du skal møde fastende, og hvad tidspunkt du skal møde.      

Planlagt indlæggelse

Indlæggelsen foregår dels på vores ambulatorie, operationsafsnit og sengeafsnit på Odense Universitetshospital. På operationsdagen møder du ind på vores ambulatorie, hvor du skal skanne dit sygesikringskort og tage plads. Herefter tager en sygeplejerske imod dig og gør dig klar til operation. Efter operationen bliver du indlagt på vores sengeafsnit, hvor sygeplejersker og læger sikrer sig, at du har det godt. Du kan også møde på vores Fælles Daghospital eller OLAV, hvor du vil komme hjem samme dag. Du kan læse mere om, hvor du skal møde i indkaldelsen.  

Akut indlæggelse

Hvis du har behov for akut indlæggelse, kan det foregå via kontakt til din egen læge eller vagtlæge. Du skal medbringe toiletsager og en liste over din medicin.

Du er altid velkommen til at tage et familiemedlem eller god ven med til både undersøgelser, indlæggelser og efterkontrol. Det er en god ide at en person, der står dig nær, deltager i samtalerne. Det kan nemlig være en stor hjælp for dig og dine nærtstående og kan gøre det lettere for jer at fortsætte samtalen bagefter.  

APPFWU02V