Skip til primært indhold

Webinar til almen praksis

OUH ønsker med regelmæssige webinarer at støtte op om samarbejdet mellem almen praksis og afdelingerne.

Den sidste tid - undervisningsmateriale til sundhedsfagligt personale i palliation

OUH har fået udviklet et e-læringsprogram med formålet at støtte patienter og pårørende i den sidste svære tid. OUH stiller på denne side materialet til rådighed for samarbejdspartnere, som er interesserede i palliation.

I e-læringsprogrammet bliver den sundhedsprofessionelle introduceret til seks elementer i den palliative indsats, nemlig lindrende behandling, vurdering af palliative behov, inddragelse af støttemuligheder, støtte til pårørende, mod til dialog samt respekt for autonomi.  Varigheden på kurset er 75 minutter. Et intromodul på 35 minutter efterfulgt af tre cases af 12 minutters varighed, hvor den sundhedsprofessionelle interaktivt hjælper tre patienter og deres pårørende gennem deres sidste tid. Målgruppen for e-læringskurset er alle sundhedsprofessionelle, som er i berøring med patienter i deres sidste tid.

Den sidste tid - Modul 1: Introduktionsmodul

Den sidste tid - Modul 2: Maja

Den sidste tid - Modul 3: Karl

Den sidste tid - Modul 4: Sarah

APPFWU01V