Skip til primært indhold

Beredskab

Beredskabet på OUH

Som traumecenter og universitetshospital spiller OUH en aktiv rolle ved beredskabshændelser i samfundet. Beredskabshændelser kan være en bred palette hændelser, som på den ene eller anden måde truer OUH´s drift i en sådan grad, at patientbehandlingen sættes under pres. I disse tilfælde aktiveres beredskabet på OUH og en uddannet tværfaglig beredskabsledelse træder sammen og sikre at driften fortsætter efter bedste evne ud fra den givne situation.
Som patient eller pårørende vil du ikke nødvendigvis kunne se at beredskabet på OUH er aktiveret.   

 

OUH Beredskabsråd:

Beredskabets arbejde ledes på mandat fra direktionen på OUH af OUH Beredskabsråd. Rådet deles af en formand, som altid vil være et medlem af direktionen på OUH. Yderligere medlemmer af OUH Beredskabsråd er flere forskellige afdelinger, som i kraft af deres område og ansvar på OUH har en rolle i forhold til beredskabet på OUH.
OUH Beredskabsråd sætter de overordnede linjer for beredskabets driftsorganisation, som i det daglige sikre at opgaverne løses.  

Beredskabet på OUH arbejder efter Beredskabsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger til hvordan dette arbejde tilrettelægges bedst muligt.

APPFWU01V