Skip til primært indhold

Follow the construction of the new OUH

Here you can see photographs of Denmark’s largest newly built hospital and follow the construction work live on a webcam at the site.

Construction site for new OUH

Indvendigt gangareal i behandlingsområdet

The walkways between the buildings have now been established

Gangbroerne mellem bygningerne er nu etablerede

Facades and the windows have been installed, but the rooms still appear raw

Facader og vinduerne er monterede, men rummene fremstår stadig rå

A look at one of the atrium courtyards under construction

Et kig på en af atriumgårdene i byggeriet

The facade at the end of FAM

Facaden på enden af det kommende FAM

The end of the Vidensaksen at the main entrance

Enden af Vidensaksen ved hovedindgangen og et kig ned langs behandlingsbygning vest

The upcoming Food Hall for patients, relatives and employees

Den kommende Food Hall for patienter, pårørende og medarbejdere

The future ceiling with skylights in the Food Hall

Det kommende loft med loftsvinduer i Food Hall

The installations will be in place in the raw rooms

Installationerne kommer på plads i de rå rum

The south-western hospital part

Udkig til længe i den sydvestlige sygehusdel

Along the side of the western part of the building

Langs siden af den vestlige del af byggeriet

Establishment of transition from FAM

Etablering af overgang fra FAM

Steno Diabetes Center - september 2023

Steno Diabetes Center

Facade work of psychiatry - September 2023

Facadearbejde af psykiatrien

Psychiatry - September 2023

Psykiatrien

Link between Steno Diabetes Center and Psychiatry - September 2023

Kobling mellem Steno Diabetes Center og Psykiatrien

The walkway from Psychiatry to the Steno Diabetes Center - September 2023

Gangbroen fra Psykiatrien til Steno Diabetes Center

The centerpiece of the Steno Diabetes Center - September 2023

Midtpunktet i Steno Diabetes Center

Drone image of the new OUH September 2023

Dronebillede af det nye OUH september 2023

Drone image of the new OUH September 2023

Dronebillede af det nye OUH september 2023

Drone image of the new OUH September 2023

Dronebillede af det nye OUH september 2023

Summer 2021: The buildings of the new OUH have reached their full height and show partially-completed facades.

Summer 2021: The buildings of the new OUH have reached their full height and show partially-completed facades.

The light rail carries out test drives through the construction area of the new OUH.

The light rail carries out test drives through the construction area of the new OUH.

September 2021: The large construction site from the air showing the ring road all the way round the site.

September 2021: The large construction site from the air showing the ring road all the way round the site.

From Vidensaksen you can see all the way through the long construction site.

From Vidensaksen you can see all the way through the long construction site.

A dumper driving alongside the new OUH’s buildings

A dumper driving alongside the new OUH’s buildings

The new OUH construction site spring 2022

The new OUH construction site spring 2022

The new OUH construction site spring 2022

The new OUH construction site spring 2022

The new OUH construction site spring 2022

The new OUH construction site spring 2022

The new OUH construction site spring 2022

The new OUH construction site spring 2022

The new OUH construction site spring 2022

The new OUH construction site spring 2022

Facader og vinduerne er monterede, men rummene fremstår stadig rå

The new OUH construction site spring 2022

The new OUH construction site spring 2022

The new OUH construction site spring 2022

The new OUH construction site spring 2022

The new OUH construction site spring 2022

The new OUH construction site january 2022

The new OUH construction site january 2022

The new OUH construction site january 2022

The new OUH construction site january 2022

The new OUH construction site january 2022

The new OUH construction site january 2022

The new OUH construction site january 2022

The new OUH construction site january 2022

The new OUH construction site january 2022

The new OUH construction site january 2022

The new OUH construction site spring 2022

The new OUH construction site spring 2022

The new OUH construction site spring 2022

The new OUH construction site spring 2022

The new OUH construction site summer 2022

The new OUH construction site summer 2022

APPFWU01V