Skip til primært indhold

Smerteakademiet

Smerteakademiet er en enhed under Smertecenter Syd

Smerteakademiet er en enhed under Smertecenter Syd, der arbejder med formidling af tværfaglig og monofaglig specialist viden i forhold til behandling af komplekse kroniske smerter.

Vores ønske er at udbrede kendskabet til bio-psyko-sociale forhold i den kroniske smertebehandling.

Målgruppen er praktiserende læger, personale i almen praksis, personale i rehabiliterende indsatser, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere.

Når praktiserende læger, som ofte er de første der møder disse patienter, får større kendskab til behandling af komplekse kroniske smerter, kan de være med til at støtte patienterne og styrke deres muligheder for bedre egenomsorg.

Smerteakademiet udbyder kurser til samarbejdspartnere i primærsektoren, praktiserende læger, personale hos praktiserende læger og personale i jobcentre.

Kurser

Tværfaglig smertebehandling – målrettet sygeplejersker i almen praksis.

Få hjælp til patienter med kroniske smerter – i almen praksis

Målgruppe: Sygeplejersker ansat hos praktiserende læger.

Formålet med dette kursus er at give deltagerne indblik i den moderne smerteforståelse, præsentere anbefalede behandlingsmetoder i Smertecentret og give vejledning til arbejdet med kroniske smerter i almen praksis.
Kurset giver indblik i:

 • De biologiske smertemekanismer.
 • Psykologiske mekanismer.
 • Kognitive mekanismer.
 • Tværfaglig smertebehandling.
 • Psykosociale forhold.
 • Redskaber til arbejdet i almen praksis.
 • Medicinsk behandling inkl. nedtrapning.

Mere information omkring kurset samt tilmelding.
 

 

Tværfaglig smertebehandling – Forstå og håndter kronisk smerte i rehabilitering

Målgruppe: Personale fra rehabiliterende indsatser i sundhedsforvaltninger og arbejdsmarkedsforvaltninger.

Formålet med dette kursus er at give deltagerne indblik i moderne smerteforståelse, samt præsentere de anbefalede behandlingsmetoder i smertecentret.
Kurset giver indblik i:

 • De biologiske smertemekanismer.
 • Kognitive mekanismer.
 • Psykologiske mekanismer.
 • Psykosociale forhold.
 • Tværfaglig smertebehandling, individuelt og i grupper.
 • Samarbejde med smertepatienter.
 • Behandlings formål.

Mere information omkring kurset samt tilmelding.
 

APPFWU01V