Skip til primært indhold

Fyrværkeri

Ulykker i nytårsdøgnet indsamlet fra hele landet

Opgørelserne herunder består af tabelmateriale udgivet i pdf format. Manglende webtilgængelighed vil forekomme. De mange tal er ikke egnede for maskine oplæsning. Ved spørgsmål ret henvendelse til uag@rsyd.dk. 

Årsskiftet 2023-2024 (pressemeddelelse pdf-format)

Årsskiftet 2022-2023 (pressemeddelelse pdf-format)

Detaljerede tabeller 2022/23 med regionsopdelt antal
(opdateret 12.01.2023) 

Årsskiftet 2021-2022 (pressemeddelelse pdf-format)

Årsskiftet 2021-2022 (regionsopdelt antal) opdateret 06.01.2022

Årsskiftet 2020-2021 (pressemeddelelse pdf-format)

Årsskiftet 2019-2020 (pressemeddelelse pdf-format)

Detaljerede tabeller 2021

Opgørelser og pressemeddelelser for tidligere år, kan rekvireres på uag@rsyd.dk

Selvrapportering af fyrværkeriskader

Skulle der ske uventede hændelser eller skader ved brug af fyrværkeri kan de rapporteres anonymt her: 
http://www.uag.dk/f   

 

Ulykkes Analyse Gruppen og kortlægning af fyrværkeriskader

Siden nytåret 1995/1996 har alle Danmarks skadestuer givet oplysninger til Ulykkes Analyse Gruppen (UAG) ved ortopædkirurgisk afd. Odense Universitetshospital om skader efter fyrværkeri. Oplysningerne vedrører de to døgn den 31.12. og 1.1. hvert af årene. Der foreligger altså med den landsdækkende kortlægning materiale, som kan belyse udviklingen over en lang periode.

Indsamlingen af fyrværkeriulykker på landsplan, er knyttet til Sikkerhedsstyrelsens arbejde med forebyggelse af fyrværkeriskader, samt kontrol og godkendelse af fyrværkeri.


Selvom fyrværkeri er produceret efter reglerne kan der ske fejl, og alle opfordres til at bruge sikkerhedsbriller, antænde korrekt, overholde afstandskrav og sikre, at den der antænder ved præcist, hvor det skal gøres.

 

 

 

 

Hvilke oplysninger indsamles ?

Fra alle landets skadestuer registreres:

  • patienternes køn
  • alder
  • skadens art
  • type af fyrværkeri
  • sikkerhedsbriller - ja/nej
  • antændt selv - ja/nej
  • vurdering af alvorlighed (ambulant/indlagt)

Patienterne opfordres til at give oplysninger i et udvidet skema med yderligere spørgsmål om ulykken. 

Alene personer som har opsøgt en skadestue indgår i materialet. Der er sket en omlægning af den akutte behandling i nogle dele af landet, hvor en række tidligere skadestuer nu erstattes af vagtlæge betjente eller sygeplejerske betjente skadeklinikker. Dette kan give et ændret antal, men ved rundspørgen nogle af de pgl. steder kan det alene vedrøre de meget lette skader. Det fremgår af de rapporterede skader, at skadestuerne nu behandler de alvorligere skader fra de områder, hvor der er sket en omlægning til skadeklinik.

Link: Fyrværkerikatalog til skadestuer og skadeklinikker. Registreringsskema rekvireres på uag@rsyd.dk 

 

APPFWU02V