Skip til primært indhold

Rapporter

Tilskadekomne behandlet på Skadestuen OUH Odense og Svendborg

Børneulykker i perioden 2002-2015

Ulykkes Analyse Gruppen udgiver løbende talmateriale om børneulykker under punktet: "Nyeste statistikker". Disse bliver opdateret hvert kvartal. Desuden er der i et særskilt projekt om børneulykker i perioden 2002-2015 udarbejdet en rapport til hver af de fynske kommuner. Se beskrivelsen herunder:

Projekt om børneulykker.

Ulykker er et alvorligt sundhedsproblem for børn og unge i Danmark. Det er den hyppigste årsag til børns kontakt med hospitalsvæsenet (1), og for at skabe mulighed for forebyggelse af ulykker blandt børn, er det derfor væsentligt at identificere samt beskrive forekomst og mønstre.

Projektets resultater bygger på skadestuedata fra Odense og Svendborg skadestue i perioden 2002-2009 og i perioden 2010-3kvar2015. Desuden indgår skadestuedata fra Middelfart skadestue i perioden 2002-2009. Projektet beskriver forekomst og mønstre i skadestuehenvendelser blandt børn i aldersgruppen 0-17 år, opdelt i aldersgrupper (0-4 år; 5-9 år; 10-14 år; 15-17 år).

Det skal i øvrigt bemærkes, at kommunerne i projektet for perioden 2002-2009 er blevet lagt sammen, således de følger den kommunale struktur fra den kommunale strukturreform med virkning fra 1. januar 2007.

Der er for hver kommune udarbejdet et katalog, hvor skaderne bl.a. rangordnes efter kontaktårsag, køn, skadesmekanisme, aktivitet, ulykkessted, transportmiddel og brug af sikkerhedsudstyr ved trafikulykker.

Projektet belyser kontaktårsagerne hjemme- og fritidsulykker, trafikulykker, vold samt selvskadehandlinger. Hjemme- og fritidsulykker er alle ulykker der ikke er sket under lønnet arbejde eller i trafikken. Trafikulykker defineres ud fra Vejdirektoratets officielle definition, der omfatter uheld på offentlig vej m.v. med minimum ét køretøj involveret.

Projektet ekskluderer skader sket i arbejdstiden og ulykker med døden til følge.

Forbehold og præciseringer

Der er nogle forbehold når tabeller og figurer fra projektet bruges. Ved tabeller med få observationer, undgå at beregne procentforskydninger og fortolkning af udvikling, da dette kan være tilfældigt.

Det er derudover vigtigt at bemærke, at der skete en lukning af Middelfart skadestue pr. 1. januar 2009, hvilket betyder der ikke nødvendigvis er sket færre ulykker i Middelfart Kommune i denne periode, men at patienterne ikke er registreret i hhv. Middelfart, Svendborg eller Odense skadestue. Middelfart Kommune indgår derfor alene i den første periode til 2009.

Et andet aspekt er forskellen mellem tilskadekomne og ulykker. En ulykke kan medføre en eller flere tilskadekomne, hvoraf nogle kontakter sygehuset og andre ikke gør. Hvis der kun er en tilskadekommen, er der overensstemmelse mellem en ulykke og en tilskadekommen, mens der kan være flere tilskadekomne per ulykke.

Derudover skal det nævnes, der har været forskellige kodningssystemer gennem årene, men data er tilpasset således disse kan sammenlignes på tværs.

Kontaktårsagen selvskadehandling blev af Sundhedsstyrelsen pr. 1. januar 2008 præciseret til at omfatte selvskade, hvor der er oplysning om suicidal hensigt. Uanset denne ændring skal der tages forbehold for opgørelse af selvskadehandlinger. Idet vi mener, at oplysninger om selvskade forudsætter en vis fortrolighed, som kan være svær at opnå i en skadestue.

Brugere af materialet er meget velkomne til at kontakte Odense Universitetshospital, Ortopædkirurgisk afdeling, Ulykkes Analyse Gruppen på mail: uag@rsyd.dk eller tlf.: 65 41 22 83

Kildeangivelse

Materiale og figurer fra denne side må anvendes med tydelig kildeanvisning: Ulykkes Analyse Gruppen Ortopædkirurgisk afdeling OUH.

Reference

(1)  Laursen, Bjarne & Nielsen Lene T. & Christensen, Pia H. & Møller, Hanne & Frimodt-Møller, Birthe (2006). Børneulykker i Danmark: en registerbaseret analyse. København K: Statens Institut for Folkesundhed. download

Pjece om børneulykker

Pjecen "Skal du i gang med forebyggelse af børneulykker" er lavet i samarbejde mellem Ulykkes Analyse Gruppen,Odense Universitetshospital og Børneulykkesfonden. Pjecen er et "inspirations- og opslagsværk" til brug i både institutioner og private hjem. Pjecen indeholder nøgleoplysninger, der er vigtige for de som ønsker at arbejde med forebyggelse af børneulykker. Især er der lagt vægt på en samlet oversigt over adresser og webadresser.

Send mail til buf@borneulykkesfonden.dk med oplysninger om institutionens eller privatpersonens navn samt leveringsadresse for at få pjecen tilsendt. Der kan højst bestilles en pjece pr. husstand, medmindre der beskrives et formål hvortil flere pjecer behøves.  

Tabel 1: Antal tilskadekomne børn i kommunerne i perioden 2010 - 3.kvartal 2015 

Kommune Hjemme- og
fritidsulykker
Trafikulykker Vold Selvskade

Assens

5.817 313 64 16
Faaborg-
Midtfyn
9.010 395 110 39
Kerteminde 4.005 275 54 12
Langeland 1.635 59 23 6
Nordfyns 4.278 269 53 22
Nyborg 4.891 265 59 18
Odense 34.832 2.023 508 84
Svendborg 13.342 498 116 30

Tabel 2: Antal tilskadekomne børn i kommunerne i perioden 2002-2009

Kommune Hjemme- og fritid Trafik-ulykker Vold Selvskade
Assens 9.458 777 225 130
Faaborg-Midtfyn 11.737 843 267 147
Kerteminde 4.994 446 132 59
Langeland 2.424 160 74 27
Middelfart 8.370 598 134 67
Nordfyns 6.670 576 198 85
Nyborg 3.322 289 68 43
Odense 50.118 3.792 1.535 504
Svendborg 20.056 1.156 400 179
Ærø 93 8 5 109
APPFWU02V