Skip til primært indhold

Om Forskningen

Information om OUH's forskningsstrategi, forskning i tal og hvordan vi forsker på OUH.

Som universitetshospital skal OUH hele tiden være i front med ny viden. Derfor arbejder OUH hele tiden strategisk med forskning. Læs meget mere om, hvordan vores forskning ledes, vore nøgletal, samt hvordan vi kontinuerligt har fokus på få inddraget patienter- og pårørende i vores ledelse af forskning på OUH.

 

Forskningsrådet er det overordnede organ for forskning på OUH. Rådet skal styrke forskningen, så både patienter og personale får gavn af den nye viden. Det skal også arbejde for, at hospitalet markerer sig på forskningsområdet både nationalt og internationalt.

Konkret udarbejder og implementerer rådet OUH’s forskningsstrategi og rådgiver direktionen på forskningsområdet.

Rådet består af ledelsen på OUH, institutlederen på Klinisk Institut, forskere på OUH Odense Universitetshospital og patient- og pårørenderepræsentanter.

Se kommissoriet for OUH's forskningsråd.

 

 

Formandsskabet

Kim Brixen

Lægelig direktør

Direktionen


51 20 97 87 Læs mere om Kim Brixen

Kirsten Kyvik

Institutleder og professor

Klinisk Institut, Syddansk Universitet


Læs mere om Klinisk Institut her

OUH's Forskningsråd

Lone Kjeld Petersen

Leder

OPEN


30 57 68 10

Lisbeth Rosenbek Minet

Forsker

KompeteneCenter for Rehabilitering - KCR


23 63 75 70

Bente Nørgård

Afdelingsleder, Overlæge, Professor

Center for Klinisk Epidemiologi


+45 65 41 79 15

Niels Abildgaard

Professor, Forskningsleder

Hæmatologisk Forskningsenhed, Afd. X


Jens Michael Hertz

Professor, overlæge, forskningsleder

Klinisk Genetisk Afdeling


20 27 71 59
Professor og Forskningsleder Isik Somuncu Johansen

Isik Somuncu Johansen

Professor og forskningsleder

Kan kontaktes ang. HIV, tuberkulose og infektioner


65 41 26 52

Torben Barrington

Overlæge, professor


65 41 35 70

Morten Blaabjerg

Professor og overlæge

Neurologisk Afdeling N


Gunnar Baatrup

Professor og overlæge

Kirurgisk Afdeling A


Kenneth Egstrup

Professor og Overlæge

Medicinsk Afdeling M FAM


Uffe Holmskov

Institutleder og professor

Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet


Christian Godballe

Forskningsleder, professor og overlæge

Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afdeling F


Jes Sanddal Lindholt

Forskningsleder, professor og overlæge

Hjerte, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T


Annette Langhoff

Patient- og Pårørenderepræsentant

-


-

Helene Seefeldt

Patient- og Pårørenderepræsentant

-


-

Gert Nielsen

Patient- og Pårørenderepræsentant

-


-

Henrik Nürnberg

Patient- og Pårørenderepræsentant

-


-

Lone Ommen

Patient- og Pårørenderepræsentant

-


-

Herdis Møller Hanghøi

Patient- og Pårørenderepræsentant

-


-

Kirsten Børgesen

Patient- og Pårørenderepræsentant

-


-

Sekretariat

Tina Varberg

Konsulent

Økonomi og Planlægning


29657781

Bente Elisabeth Møller

Chefkonsulent

Økonomi og Planlægning


23241645

Patienter og pårørende biddrager aktivt til forskningen på OUH. Læs mere her om hvordan vi inddrager patienter og pårørende i vore forskningsråd og -udvalg.

Regionale strategiske udvalg

OUH deltager i rådet, som udgør det centrale forum for ledelsessamarbejde og koordinering af den fælles forskningsindsats, der foregår på tværs af sygehusene i Region Syddanmark. Rådet udarbejder bl.a. forskningsstrategien  for hele Region Syddanmark. Fra OUH deltager både repræsentanter fra direktionen, forskere og patient- og pårørenderepræsentanter

Ledelsesforum for Sundhedsforskning i Syddanmark består af dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet og sundhedsdirektøren for Region Syddanmark. Her koordineres samarbejdet mellem Region Syddanmark og Syddansk Universitet om sundhedsforskning og uddannelse.

Ledelsesforum for Sundhedsforskning i Syddanmark tilvejebringer de strategiske initiativer for den fælles sundhedsforsknings- og uddannelsesindsats. Herudover skal Ledelsesforum for Sundhedsforskning i Syddanmark sikre tilstrækkelige rammevilkår for den samlede sundhedsforskning i Region Syddanmark. 

Har du spørgsmål til forskningen på OUH, er du altid velkommen til at kontakte OUH's forskningssekretariat.  

APPFWU01V