Skip til primært indhold

Om Forskningen

Information om OUH's forskningsstrategi, forskning i tal og hvordan vi forsker på OUH.

Som universitetshospital skal OUH hele tiden være i front med ny viden. Derfor arbejder OUH hele tiden strategisk med forskning. Læs meget mere om, hvordan vores forskning ledes, vore nøgletal, samt hvordan vi kontinuerligt har fokus på få inddraget patienter- og pårørende i vores ledelse af forskning på OUH.

 

Forskningsrådet er det overordnede organ for forskning på OUH. Rådet skal styrke forskningen, så både patienter og personale får gavn af den nye viden. Det skal også arbejde for, at hospitalet markerer sig på forskningsområdet både nationalt og internationalt.

Konkret udarbejder og implementerer rådet OUH’s forskningsstrategi og rådgiver direktionen på forskningsområdet.

Rådet består af ledelsen på OUH, institutlederen på Klinisk Institut, forskere på OUH Odense Universitetshospital og patient- og pårørenderepræsentanter.

Se kommissoriet for OUH's forskningsråd.

 

 

Formandsskabet

Kim Brixen

Lægelig direktør

Direktionen


51 20 97 87 Læs mere om Kim Brixen

Kirsten Kyvik

Institutleder og professor

Klinisk Institut, Syddansk Universitet


Læs mere om Klinisk Institut her

OUH's Forskningsråd

Bente M. Nørgård

Bente Nørgård

Afdelingsleder

Center for Klinisk Epidemiologi


6541 7915

Boye L Jensen

Professor


Christian Godballe

Forskningsleder, professor og overlæge

Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afdeling F


Dorthe Nielsen

Sygeplejerske, professor

Sårbare og udsatte geriatriske patienter og deres familier


21 35 04 94 / 27 64 28 90

Hanne Berg Ravn

Professor

Hanne Berg Ravn


Henrik Ditzel

Overlæge, professor

Onkologisk Afdeling R


Jess Lambrechtsen

Professor

Medicinsk Afdeling M-FAM, Svendborg


Lars Lund

Professor


51 40 89 82

Lisbeth Rosenbek Minet

Professor

KompetenceCenter for Rehabilitering - KCR


23 63 75 70

Mads Thomassen

Professor, molekylærbiolog, Ph.d.

Klinisk Genetisk Afdeling


65 41 28 39

Morten Blaabjerg

Professor og overlæge

Neurologisk Afdeling N


Niels Abildgaard

Forskningsleder, klinisk professor, ledende overlæge

Hæmatologisk Forskningsenhed, Afd. X


Rikke Leth-Larsen

Institutleder og professor

Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet


Uffe Holmskov

Institutleder og professor

Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet


Annette Langhoff

Annette Langhoff

Patient- og Pårørenderepræsentant


Gert Nielsen

Gert Nielsen

Patient- og Pårørenderepræsentant


Henrik Nürnberg

Henrik Nürnberg

Patient- og Pårørenderepræsentant


Kirsten Børgesen

Patient- og Pårørenderepræsentant


Lone Ommen

Patient- og Pårørenderepræsentant


Pernille Nygaard

Patient- og Pårørenderepræsentant


Sekretariat

Tina Varberg

Konsulent

Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


29657781

Bente Elisabeth Møller

Chefkonsulent

Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


23241645

Patienter og pårørende biddrager aktivt til forskningen på OUH. Læs mere her om hvordan vi inddrager patienter og pårørende i vore forskningsråd og -udvalg.

Formidling af forskning er central på OUH, da man ønsker at få viden genereret via forskning ud i klinikken og det omgivende samfund.

Læs mere her om, hvordan vi kommunikerer om forskning på OUH.

Regionale strategiske udvalg

OUH deltager i rådet, som udgør det centrale forum for ledelsessamarbejde og koordinering af den fælles forskningsindsats, der foregår på tværs af sygehusene i Region Syddanmark. Rådet udarbejder bl.a. forskningsstrategien for hele Region Syddanmark. Fra OUH deltager både repræsentanter fra direktionen, forskere og patient- og pårørenderepræsentanter

Ledelsesforum for Sundhedsforskning i Syddanmark består af dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet og sundhedsdirektøren for Region Syddanmark. Her koordineres samarbejdet mellem Region Syddanmark og Syddansk Universitet om sundhedsforskning og uddannelse.

Ledelsesforum for Sundhedsforskning i Syddanmark tilvejebringer de strategiske initiativer for den fælles sundhedsforsknings- og uddannelsesindsats. Herudover skal Ledelsesforum for Sundhedsforskning i Syddanmark sikre tilstrækkelige rammevilkår for den samlede sundhedsforskning i Region Syddanmark. 

Har du spørgsmål til forskningen på OUH, er du altid velkommen til at kontakte OUH's forskningssekretariat.  

APPFWU02V