Skip til primært indhold

Forløb i fertilitetsklinikken

Her kan du eller I læse mere om undersøgelser og behandlinger i et typisk forløb i Fertilitetsklinikken. Når du eller I tilbydes et forløb hos os, vil vi altid sørge for, at behandlingen er individuel og tilpasset din eller jeres livssituation.

Undersøgelser og behandlinger i et fertilitetsforløb

Fertilitetsbehandling på OUH kræver henvisning fra egen læge, praktiserende speciallæge eller sygehusafdeling.

Nedenfor ses en oversigt over de prøver, der skal foreligge inden forundersøgelse på Fertilitetsklinikken.

Tjek evt. med egen læge/henvisende læge eller på Sundhed.dk, om nedenstående prøver er taget inden for det sidste halve år.

Kvinden

 • Undersøgelse for klamydia
 • Have fulgt screeningsprogram for livmoderhalskræft (indkaldelse hver 3. år fra 23-årsalder)

Samt følgende blodprøver:

 • FSH (2. - 4. cyklusdag)
 • LH 2. - 4. cyklusdag)
 • Østradiol (2. - 4. cyklusdag)
 • Prolaktin (måles bedst mellem kl. 10-12, helst mindst 3 timer efter opvågning. Man må ikke have været fysisk aktiv inden prøvetagningen, og man skal helst have haft stabil døgnrytme 5 dage forud).
 • AMH
 • TSH
 • 25-Hydroxy-vitamin D3
 • Blodprøve for HIV og hepatitis (smitsom leverbetændelse)

Manden

 • Undersøgelse for klamydia
 • Blodprøve for HIV og hepatitis (smitsom leverbetændelse)

Der foretages sædvanligvis sædpøve i forbindelse med forsamtalen. Læs mere i vores patientinformation her.

Når Fertilitetsklinikken har modtaget din henvisning, vil du modtage indkaldelse til forundersøgelse i E-Boks.

Hvis der for mandlig partners vedkommende ikke tidligere er afleveret sædprøve på Fertilitetsklinikken, indkalder vi til dette i forbindelse med forundersøgelsen.

Sammen med indkaldelsen sendes link til spørgeskemaer og samtykkeerklæring, som vi beder dig/jer besvare i god tid inden forundersøgelsen.

Desuden vil der være vedlagt en oversigt over forundersøgelsesprøverne, som vi vil bede dig/jer gå til egen læge og få foretaget, hvis de ikke allerede er foretaget.

Vi indkalder til sædprøve i forbindelse med forundersøgelsen, hvis der ikke tidligere er afleveret sædprøve på Fertilitetsklinikken.

Sædprøven kan laves hjemmefra, hvis den kan afleveres inden for 1 time. Den skal i så fald holdes lun (kropstemperatur) under transporten. Ellers skal prøven laves på Fertilitetsklinikken.

Hvis du blot ønsker en undersøgelse af din sædkvalitet, kan du henvises til dette gennem din egen læge. Når vi har modtaget henvisningen, sender vi en tid i e-Boks.

Du kan læse mere om sædprøve her.

Forundersøgelsen varer ca. ½ time. Her vil lægen optage journal og informere om det kommende forløb. Desuden vil der blive foretaget en gynækologisk ultralydsskanning.

Her er en oversigt over vores behandlingstilbud. Alle behandlinger er gratis, dog er der udgifter til medicin.

Reagensglasbehandling (IVF) og mikroinsemination (ICSI)

Tilbydes, hvis der er lukkede æggeledere, nedsat sædkvalitet, eller hvis der foretaget andre behandlinger uden graviditet til følge. Der tilbydes 3 gennemførte forsøg med ægoplægning.
Se vores patientinformation om IVF og IVF med donorsæd.

Anvendelse af nedfrosne befrugtede æg (WBR)

Hvis der ved IVF behandling er befrugtede æg i overskud efter ægoplægning, kan disse nedfryses og anvendes i senere "frysecyklus". Dette tæller som ekstra forsøg.
Se vores patientinformation om anvendelse af nedfrosne æg i spontan cyklus og nedfrosne æg i substitueret cyklus.

Insemination med partners sæd (IUIH)

Tilbydes, hvis der er let nedsat sædkvalitet eller hvis der ikke kan påvises nogen årsag til barnløsheden.
Der tilbydes som regel 3 inseminationsforsøg.
Se vores patientinformationom insermination med partners sæd.

Hormonstimuation og planlagt samleje

Tilbydes, hvis kvinden ikke har ægløsning, f. eks. ved PCO. Der tilbydes som regel 3 forsøg med hormonstimulation og planlagt samleje.
Se vores patientinformation om hormonstimulation.

Insemination med donorsæd (IUID)

Tilbydes, hvis manden ikke danner sædceller eller til kvinder, som lever alene eller sammen med en anden kvinde. Der tilbydes som regel 3 donorinseminationer i naturlig cyklus, og hvis der ikke opnås graviditet dernæst 3 forsøg i hormonstimuleret cyklus.
Fertilitetsklinikken råder over et bredt udvalg af sæd fra anonyme sæddonorer. Hvis du/I ønsker åben/kontaktbar sæddonor, skal du/I selv bestille donorsæden ved sædbanken - læs mere her.  
Se vores patientinformation om insermination med donor sæd.

Ægdonation

Tilbydes, hvis kvinden ikke selv danner æg.
Se vores patientinformation om ægdonation som modtager.

Behandling ved infektion med HIV og hepatitis

Vi tilbyder fertilitetsbehandling til patienter, som er smittede med HIV eller hepatitis (leverbetændelse). Denne behandling foregår i Fertilitetsklinikkens særlige infektionslaboratorium, som er godkendt i henhold til EU vævsdirektiv. 

HSU

Ved HSU (hysterosalpingografi) undersøges passagen gennem æggelederne. Denne undersøgelse laves i nogle tilfælde forud for inseminationsbehandling og hormonstimulation.
Se vores patientinformation om HSU (vandscanning).

Endometrie scratching

Hos nogle kvinder kan der i et IVF forløb være øget graviditetschance, hvis der i den forudgående cyklus er foretaget et lille skrab fra livmoderslimhinden. Dette gøres kun efter lægelig vurdering.
Se vores patientinformation om endometrie scratching.

medicininstruktion.dk finder du vejledninger til de fleste præparater, som anvendes i fertilitetsbehandling.

Hvis du/I ønsker en åben/kontaktbar sæddonor, skal du/I selv bestille donorsæd hos European Spermbank. Donorsæden skal først bestilles, når du/I har fået tildelt en plads til behandling. Det er vigtigt, at donorsæden bestilles umiddelbart efter, at du/I har fået brev om behandlingsopstart. 

Ved bestilling af donorsæd skal du oplyse dit patient ID til European Spermbank. Du/I vil få oplyst patient ID i brevet om behandlingsopstart.

Se vores vejledning til bestilling af donorsæd her.

APPFWU01V