Skip til primært indhold

Forløb i fertilitetsklinikken

Her kan du læse mere om undersøgelser og behandlinger i Fertilitetsklinikken.

Undersøgelser og behandlinger i et fertilitetsforløb

For at få fertilitetsbehandling på OUH skal du henvises fra din egen læge, praktiserende speciallæge eller sygehusafdeling.

Er du 30 år eller derunder, må du max have et BMI på 30. Er du 31 år eller derover, må du max have BMI på 35 på henvisningstidspunktet. 

Oversigt over prøver, der være taget max et halvt år før henvisning:

Kvinden:
Blodprøver:
FSH (2. - 4. cyklusdag)
LH (2. - 4. cyklusdag)
Østradiol (2. - 4. cyklusdag)
Prolaktin (måles bedst mellem kl. 10-12, helst mindst 3 timer efter opvågning. Man må ikke have været fysisk aktiv inden prøvetagningen, og man skal helst have haft stabil døgnrytme 5 dage forud).
AMH
TSH
25-Hydroxy-vitamin D3
HbA1c
Smittemarkør for HIV og hepatitis (smitsom leverbetændelse)

Undersøgelse for klamydia

Du skal have fulgt screeningsprogram for livmoderhalskræft (indkaldelse hvert 3. år fra 23-årsalder)

Manden:
Blodprøve:
Smittemarkør for HIV og hepatitis (smitsom leverbetændelse)

Undersøgelse for klamydia

Der indkaldes til sædundersøgelse i forbindelse med forundersøgelsen, hvis ikke sædprøve tidligere er undersøgt på Fertilitetsklinikken, OUH.

Når Fertilitetsklinikken har modtaget din henvisning, vil du modtage indkaldelse til forundersøgelse i Digital Post.

Hvis der for mandlig partners vedkommende ikke tidligere er afleveret sædprøve på Fertilitetsklinikken, indkalder vi til dette i forbindelse med forundersøgelsen.

Sammen med indkaldelsen sendes link til spørgeskemaer og samtykkeerklæring, som vi beder dig/jer besvare i god tid inden forundersøgelsen.

Hvis ikke forundersøgelsesblodprøverne er taget, når du bliver henvist, vil vi i forbindelse med indkaldelsen lægge blodprøverekvisition ud, så du kan booke tid til at få dem taget hos din egen læge eller på et sygehus nær dig.

Vi indkalder til sædprøve i forbindelse med forundersøgelsen, hvis der ikke tidligere er afleveret sædprøve på Fertilitetsklinikken.

Sædprøven kan laves hjemmefra, hvis den kan afleveres inden for 1 time. Den skal i så fald holdes lun (kropstemperatur) under transporten. Ellers skal prøven laves på Fertilitetsklinikken.

Hvis du blot ønsker en undersøgelse af din sædkvalitet, kan du henvises til dette gennem din egen læge. Når vi har modtaget henvisningen, sender vi en tid i Digital Post.

Du kan læse vejledning til aflevering af sædprøve her.

Forundersøgelsen varer ca. 30 minutter. Her vil du/I få en samtale med fertilitetslægen.

Der vil blive optaget journal, og du/I vil blive informeret om den kommende behandling.

Desuden vil der blive foretaget en gynækologisk ultralydsskanning (gennem skeden), hvor lægen vil undersøge livmoder og æggestokke.

Her er en oversigt over vores behandlingstilbud. Alle behandlinger er gratis, dog er der udgifter til medicin.

Reagensglasbehandling (IVF) og mikroinsemination (ICSI)

Tilbydes, hvis der er lukkede æggeledere, nedsat sædkvalitet, eller hvis der foretaget andre behandlinger uden graviditet til følge. Der tilbydes 3 gennemførte forsøg med ægoplægning.
Se vores patientinformation om IVF og IVF med donorsæd.

Anvendelse af nedfrosne befrugtede æg (FER)

Hvis der ved IVF behandling er befrugtede æg i overskud efter ægoplægning, kan disse nedfryses og anvendes i senere "frysecyklus". Dette tæller som ekstra forsøg.
Se vores patientinformation om anvendelse af nedfrosne æg i spontan cyklus og nedfrosne æg i substitueret cyklus.

Insemination med partners sæd (IUIH)

Tilbydes, hvis der er let nedsat sædkvalitet eller hvis der ikke kan påvises nogen årsag til barnløsheden.
Der tilbydes som regel 3 inseminationsforsøg.
Se vores patientinformationom insermination med partners sæd.

Hormonstimuation og planlagt samleje

Tilbydes, hvis kvinden ikke har ægløsning, f. eks. ved PCO. Der tilbydes som regel 3 forsøg med hormonstimulation og planlagt samleje.
Se vores patientinformation om hormonstimulation.

Insemination med donorsæd (IUID)

Tilbydes, hvis manden ikke danner sædceller eller til kvinder, som lever alene eller sammen med en anden kvinde. Der tilbydes som regel 3 donorinseminationer i naturlig cyklus, og hvis der ikke opnås graviditet dernæst 3 forsøg i hormonstimuleret cyklus.
Fertilitetsklinikken råder over et bredt udvalg af sæd fra anonyme sæddonorer. Hvis du/I ønsker åben/kontaktbar sæddonor, skal du/I selv bestille donorsæden ved sædbanken - læs mere her.  
Se vores patientinformation om insemination med donor sæd.

Ægdonation

Tilbydes, hvis kvinden ikke selv danner æg.
Se vores patientinformation om ægdonation som modtager.

Behandling ved infektion med HIV og hepatitis

Vi tilbyder fertilitetsbehandling til patienter, som er smittede med HIV eller hepatitis (leverbetændelse). Denne behandling foregår i Fertilitetsklinikkens særlige infektionslaboratorium, som er godkendt i henhold til EU vævsdirektiv. 

HSU

Ved HSU (hysterosalpingografi) undersøges passagen gennem æggelederne. Denne undersøgelse laves i nogle tilfælde forud for inseminationsbehandling og hormonstimulation.
Se vores patientinformation om HSU (vandscanning).

Endometrie scratching

Hos nogle kvinder kan der i et IVF forløb være øget graviditetschance, hvis der i den forudgående cyklus er foretaget et lille skrab fra livmoderslimhinden. Dette gøres kun efter lægelig vurdering.
Se vores patientinformation om endometrie scratching.

medicininstruktion.dk finder du under afsnittet "Fertilitet" vejledninger til de fleste præparater, som anvendes i fertilitetsbehandling.

I Medicinkortet på Sundhed.dk får du overblik over dine aktuelle og afsluttede medicinordinationer. Du kan se dine recepter og hvor mange udleveringer du har tilbage.

Du kan også hente Medicinkortet som app.

Du skal selv bestille donorsæd hos European Spermbank

Donorsæden skal bestilles umiddelbart efter, at du har fået brev om behandlingsopstart. 

Ved bestilling af donorsæd skal du oplyse dit patient ID til European Spermbank. Du vil få oplyst patient ID i brevet om behandlingsopstart.

Se vores vejledning til bestilling af donorsæd her.

Når to kvinder får et barn sammen ved hjælp af assisteret reproduktion (donor), vil den kvinde, der føder barnet, automatisk blive registreret som barnets mor. Den anden kvinde kan til gengæld blive registreret som barnets medmor.

Læs mere og ansøg om medmoderskab her.

Hvis du som enlig kvinde er blevet gravid ved assisteret reproduktion med anonym donorsæd skal der tage stilling til, om der skal registres et faderskab. Hvis behandlingen er foretaget af en sundhedsperson under betingelse af, at du skal være enlig kvinde, vil der ikke blive registreret en far til barnet.

Læs mere og ansøg om registrering af faderskab her.

Du vil efterfølgende blive bedt om at indsende "Erklæring om assisteret reproduktion". Den skal udfyldes af Fertilitetsklinikken, og du skal blot kontakte os, så udfylder vi den og sender den til dig. 

APPFWU01V