Skip til primært indhold

Undersøgelse

Hvis du har været udsat for seksuelt overgreb eller voldtægt, tilbyder Center for Voldtægtsofre støtte, rådgivning, vejledning og eventuelt også en retsmedicinsk lægeundersøgelse. Alting foregår under rolige og trygge rammer, og du er velkommen til at have en pårørende eller bekendt med som støtte.

Hvis du har været udsat for seksuelt overgreb eller voldtægt, vil du blive tilbudt rådgivning, støtte og omsorg hos en af vores sygeplejersker i den Fælles Akutmodtagelse (FAM). Sammen finder I ud af, hvilke behov du har.

Centre for Voldtægtsofre tilbyder bl.a. test for seksuelt overførte sygdomme, forebyggende behandling, og kontakt til centrets psykologer mhp. at afklare behov for terapeutisk forløb. Vi har også tilknyttet en socialrådgiver. Hvis det er relevant, vil du også blive tilbudt en retsmedicinsk lægeundersøgelse. Undersøgelsen er frivilligt, men ofte nødvendig hvis du ønsker at anmelde overgrebet. Efter to til tre uger tilbyder vi en opfølgende samtale med en sygeplejerske, hvor du blandt andet kan få svar på prøver, og drøfte det akutte forløb i FAM.

Det kræver ingen henvisning fra din egen læge eller andre, for at blive undersøgt på Center for Voldtægtsofre. Har du været udsat for seksuelt overgreb eller voldtægt, skal du blot kontakte afdelingen, se her hvordan.

Hvad sker der under en lægeundersøgelse?

Formålet en retsmedicinsk lægeundersøgelse, er at beskrive dine skader, samt sikre beviser (sporsikring), så disse senere kan bruges i en eventuel retssag, eller hvis du søger om erstatning efter offererstatningsloven. Derfor skal du også gerne komme som du er, uden at have været i bad, og i det samme tøj som du havde på, da overgrebet fandt sted. Det er også en fordel hvis du ikke har spist, drukket, børstet tænder eller vasket hænder. I forbindelse med undersøgelsen bliver du tilbudt test for klamydia og gonokokker, samt for HIV, leverbetændelse (hepatitis) og syfilis. Ved behov kan vi også tilbyde dig overnatning på vores sengeafsnit. Dette forudsætter dog, at du bliver indlagt.

APPFWU02V