Skip til primært indhold

Undersøgelse

Hvis du har været udsat for seksuelt overgreb eller voldtægt, tilbyder vi en lægeundersøgelse samt rådgivning, vejledning og samtale med en af vores sygeplejersker. Alting foregår under rolige og trygge rammer, og du er velkommen til at have en pårørende eller bekendt med under hele forløbet.

Har du været udsat for seksuelt overgreb eller voldtægt, kan det være nødvendigt at blive undersøgt på vores Center for Voldtægtsofre. 

Tilbuddet om en lægeundersøgelse er frivilligt, men det er ofte nødvendigt, hvis du ønsker at anmelde overgrebet. Det er dog ikke en betingelse for undersøgelsen, at overgrebet er eller bliver anmeldt til politiet, og det kræver ingen henvisning fra din egen læge eller andre, for at blive undersøgt på Center for Voldtægtsofre. Har du været udsat for seksuelt overgreb eller voldtægt, skal du blot kontakte afdelingen, se her hvordan.

Hvad sker der under en lægeundersøgelse?

Formålet med lægeundersøgelsen er at beskrive dine skader, samt sikre beviser (sporsikring), så disse senere kan bruges i en eventuel retssag, eller hvis du søger om erstatning efter offererstatningsloven. Derfor skal du også gerne komme som du er, uden at have været i bad, og i det samme tøj som du havde på, da overgrebet fandt sted. I forbindelse med undersøgelsen bliver du tilbudt test for chlamydia og gonokokker, samt for HIV og leverbetændelse (hepatitis). Når selve undersøgelsen er overstået, har du mulighed for at få et bad. Ved behov kan vi også tilbyde dig overnatning på vores sengeafsnit. Dette forudsætter dog, at du bliver indlagt. Centeret tilbyder desuden kontakt til en psykolog med henblik på at afklare evt. behov for terapeutisk forløb, og du bliver endvidere tilbudt sexologisk rådgivning samt socialrådgiverbistand.

Efter to til tre uger tilbyder vi en opfølgende samtale med en sygeplejerske, hvor du blandt andet kan få svar på prøver og drøfte og gennemgå det akutte forløb i Centret.

APPFWU01V