Skip til primært indhold

Kunst på det nye OUH

På det nye OUH får kunsten både en dekorativ og funktionel rolle

Facaden på vestklyngen på det nye OUH dekoreres allerede af et kunstværk

Nyt OUH og SDU, Nyt SUND, er blevet enige om, en fælles kunststrategi, så alle patienter, pårørende og besøgende kommer i nærkontakt med kunsten.

Samlet set skal kunsten bidrage til en helende atmosfære og et forskningsmiljø i international topklasse. Kunstværkerne udføres af kunstnere på et højt, internationalt niveau, som skaber oplevelser i byggeriet ud over det sædvanlige – og som kun vil findes i Odense.

Hjælp til at finde vej

Kunsten på Nyt OUH og SDU Nyt SUND skal ikke blot være dekoration til distraktion – den kommer også til at blive en markør på, hvor på hospitalet man befinder sig. Dermed kommer den til at hjælpe de besøgende med at finde vej.

En sammenhæng mellem OUH og SDU

Mere overordnet skal kunsten synliggøre samarbejdet mellem Nyt OUH og SDU Nyt SUND, så brugerne oplever en sammenhæng og synergi mellem de to institutioner. En sammenbygning i den størrelsesorden, som er tilfældet med Nyt OUH og SDU Nyt SUND, er unik i Danmark og yderst sjældent på verdensplan. Derfor skal kunsten afspejle det høje ambitionsniveau og være med til at sætte en dagsorden for fremtiden.

Du finder den fælles hele kunststrategien her: Link til Kunststrategien ”Kunst og Funktion”

Et fælles kunstudvalg

Kunsten på Nyt OUH er ud fra tankerne i kunststrategien blevet udvalgt af Kunstudvalg Nyt OUH. Det består af 4 politikere fra regionsrådet, med bistand fra Odense Universitetshospital, Psykiatrien i Region Syddanmark og Projektorganisationen for Nyt OUH. Udvalget rådgives af byggeriets arkitekter, landskabsarkitekter og to kunstkonsulenter udpeget af Statens Kunstfond.

Kunstudvalg Nyt OUH indgår sammen med Kunstudvalget for SUND, Syddansk Universitet i Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH – Nyt SUND.

Regionsrådet for Region Syddanmark har afsat 17,5 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning i forbindelse med opførelsen af Nyt OUH.

Kunstprojekterne

Det fælles kunstudvalg for Nyt OUH -SUND har udvalgt fire fælles kunstprojekter. Der er disponeret 11 mio. kr. til de fire fælles kunstprojekter, 5,5 mio. kr. fra Nyt OUH og 5,5 mio. kr. fra Nyt SUND.

Se, hvilke kunstnere, der er valgt til at udarbejde et kunstprojekt i de enkelte områder:

Udtryk, mønstre og symboler hentet fra San Francisco, Kyoto, Marokko og andre særlige steder samles i ét nyt mønster i den tyrkiske kunstner Nevin Aladags forslag til Nyt OUH Hovedindgang. Inspirationen til værket tager udgangspunkt i visionen Mennesket først, som er den centrale vision for Nyt OUH. Aladag skaber ét samlet udtryk for mange kulturer, geografiske steder og overbevisninger, som tilsammen kendetegner mangfoldigheden af Nyt OUH's brugere, besøgende og ansatte.

Det internationale mønster spiller fint i tråd med de to institutioners rækkevidde ud over landets grænser. Ved en fremtidig inddragelse af nationale, regionale og/eller lokale udtryk kan man yderligere forankre mønsteret i Danmark.

Mønsteret kan også bruges som signatur for Nyt OUH, på samme måde som den eksisterende skulptur Svalerne ved hovedindgangen på OUH i dag agerer som signatur.

Pattern Collage giver flere muligheder for at gøre hovedindgangen til Nyt OUH særegen og adskille den fra det øvrige byggeri.

Nevin Aladag arbejder tæt med bygningsarkitekter og landskabsarkitekter og udvikler forslaget i takt med byggeriet udvikles.

Nevin Aladag (f. 1972) er en tyrkisk kunstner, der bor og arbejder i Berlin. Nevin Aladag er et respekteret navn på den europæiske kunstscene, hvor hun har udstillet på flere af de væsentligste kunsthaller.

Til det sydlige klyngestrøg skaber den mexicanske kunstner Eduardo Terrazas en række vævede værker, der indsættes i belyste nicher. Fem værker udspringer alle af et grafisk grundmønster, han har arbejdet med i mange år, hvor cirklen er den gennemgående geometriske form.

Cirklen kan krystallisere sig i forskellige former og giver dermed forskellige geometriske mønstre. Til hvert af de vævede værker knytter sig en række vægmalerier, der strækker sig gennem det sydlige klyngestrøg i retning mod psykiatrien.

Værkerne bidrager således til at lede folk på vej. Udenfor er allerede opført et værk i grafik i beton på bygningens facade. Endnu et er på vej og et tredje vil komme til at pryde den bygning, hvor psykiatrien vil have til huse.

Læs mere om Eduardo Terrazas: https://www.timothytaylor.com/artists/eduardo-terrazas/

Til den nordlige klyngestrøg skaber estiske Katja Novitskova en række små relieffer, der fordeler sig ud på 28 vægforløb på stueplan og førstesal.

Hun arbejder med en billedstrøm, der henter sit materiale fra forskelige områder. Hun anvender billeder fra bl.a. naturvidenskaben og historisk materiale fra eksempelvis vikingetiden. Billederne bærer en universalitet og taler til mennesker på tværs af tid og sted. Billederne er alle fundet på internettet og 3D-printet.

Værket hedder Footprints, da hun arbejder med konkrete fodaftryk såsom aftryk af menneskefødder eller dyrs poter på væggene, som danner stier, man kan følge gennem værket. Reliefferne er lavet af forskellige materialer såsom plastik og aluminium, der skæres ud og sættes op på væggene.

Læs mere om Katja Novitskova: https://en.wikipedia.org/wiki/Katja_Novitskova

Den engelske kunstner Simon Starling udsmykker Vidensaksen med forslaget Floral Medicine. Den kunstneriske vision bag er en vekselvirkning mellem naturen som en dræbende og helende kraft.

Forslaget består af flere dele: møblement, udsmykning af vægge indendørs og haver udendørs. Kunstneren har udvalgt tre steder i Vidensaksen ud fra deres funktion i byggeriet og relation til natur, liv og død. Valget af planter tager afsæt i den funktion, som er på stedet, hvor udsmykningen kommer til at være. Ved et sted kan man forestille sig giftige eller helende planter i lukkede eller åbne haver, mens mønsteret på møblement og vægudsmykningen giver samme planter. Selve designet af mønsteret er inspireret af tidligere kunsthåndværkere og designere blandt andet Arne Jacobsen og William Morris.

Ud over de tre permanente områder kan forslaget skaleres og udbredes med mindre tableauer afhængig af forslagets videre udvikling og økonomi.

Forslaget understøtter fællesskabet mellem Nyt OUH og SDU Nyt SUND, hvor teori og helbredelse forenes.  Plantemedicin er et gennemgående tema, der både visuelt, funktionelt og konceptuelt binder de to institutioner sammen i Vidensaksen. Forslaget åbner desuden mulighed for at gribe ind i det eksisterende SDU og dermed understrege byggeriets sammenhæng fra SDUs hovedindgang i nord til Nyt OUHs hovedindgang i syd.

Læs mere om Simon Starling: https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Starling

Philippe Parrenos værk i Koblingszonen, som er den rumlige sammenbygning af Nyt OUH og SDU Nyt SUND, understreger både sammenhængen og overgangen mellem de to institutioner. Parrenos forslag er at skabe et rum der forandrer sig over tid, og dermed altid skaber en ny oplevelse af stedet. Det er elegant integreret med diskrete, men effektfulde virkemidler som bevægelige lamper, ure og højtalere.

Koblingszonen er et stort rum, hvor de bevægelige elementer vil kunne udnytte arealet idealt Værket vil også have en dimension af lyd. Skiftende koreografier af elementer giver brugerne nye oplevelser af rummet. 

Visionen er at skabe en oplevelse af at noget genkendeligt har forandret sig, for derved at rykke ved brugernes opfattelse af hvad der er virkelighed, og hvad der er fantasi.

Værkets samlede udtryk er en signatur for Parreno, og det bliver første gang, at han skaber en permanent installation i Danmark.

Læs mere om Philippe Parreno: https://en.wikipedia.org/wiki/Philippe_Parreno

Monica Bonvicini udsmykker SDU Nyt SUND Hovedindgang med  kunstværket: Light Me Up. Værket giver hovedindgangen et markant udtryk, der både definerer rummet som værende et knudepunkt mellem det eksisterende SDU og SDU Nyt SUND og iscenesætter stedet som indgang til en stor institution.

Forslaget integrerer kunsten som en naturlig del af bygningen, hvor den vil fungere som et pejlemærke.

Light Me Up er en overdimensioneret lysekrone over hovedtrappen, der er synlig på lang afstand og fra mange vinkler og rum.

Værket er med brugen af lys og transparens med til at forstørre brugernes oplevelse af stedets rummelighed og er samtidig med til at definere stedet.

Læs mere om Monica Bonvicini: https://monicabonvicini.net/

Den danske kunster Ellen Hyllemose er af projektstyregruppen for SDCO valgt til at udarbejde et kunstprojekt for SDCO.

Kunsten skal give liv og bidrage til bygningens indre atmosfære. Den integrerede kunst er hovedsagelig bygget op omkring det vertikale atrium, hvorfra man ser alle husets etager og fornemmer husets størrelse med forskellige funktioner og det horisontale stræk fra forplads til have.

Fra atriet spreder de forskellige værkdele sig ud i huset.

Det samlede værk ”Velkommen til de Langerhanske øer” er et landskabeligt og et poetisk samspil mellem tilføjede funktioner og materialer, former og betydninger.

Ellen Hyllemose har lagt vægt på, at alle dele har en sanselighed indbygget, som bryder med husets renhed, men som samtidig respekterer og kommenterer arkitekturen.

Læs mere om Ellen Hyllemose her: https://hyllemose.com

Et kunstprojekt vil beskæftige sig med bearbejdning og berigelse af den eksisterende samling af kunst på OUH og Psykiatrien, Odense. Herunder målretning af samlingen mod specifikke emner og patientgrupper.

Den eksisterende kunst på OUH og i Psykiatrien, Odense er til dette formål blevet registreret. Databasen vil danne udgangspunkt for en vurdering af indplacering af den eksisterende kunst på Nyt OUH.

APPFWU01V