Skip til primært indhold

Patient- og Pårørendepartnerskab

Hvis du som patient eller pårørende vil hjælpe os til at blive bedre, kan du blive en del af vores partnerskab.

Som medlem af patient- og pårørendepartnerskabet kan du repræsentere patienter og pårørende i beslutninger, der bliver truffet på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.

Vores medlemmer har blandt andet deltaget i: 

  • Ansættelse af ledere, stabschefer og overlæger
  • Udvikling af afdelingernes arbejdsgange
  • Konferencer om digitalisering af patientkommunikation
  • Workshops om pårørendes rolle på sygehusene
  • Fokusgruppeundersøgelser om indkaldelsesbreve

Hvem kan blive medlem? 

For at blive medlem skal du have været patient eller pårørende på enten Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus, Nyborg Sygehus eller Ærø Sygehus indenfor de seneste fem år. 

Du kan både blive medlem, hvis du har været igennem et længere sygdomsforløb, har besøgt skadestuen eller har været inde til en kort undersøgelse. Du skal bare have gjort dig en erfaring med OUH. 

Meld dig ind

Du melder dig ved at udfylde et spørgeskema. Her kan du krydse af, hvilke afdelinger du har erfaring med, og hvad din rolle har været. 

Når vi har modtaget din tilmelding, indkalder vi dig til en forventningssamtale. Her kan du høre mere om partnerskabet, udtrykke din forventninger og høre, hvilke forventninger vi har til det. Du bliver også inviteret til en introduktion til OUH og Nyt OUH. 

Patient- og Pårørendeservice

J. B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C


APPFWU02V