Skip til primært indhold

Uddannelse

Uddannelse af personale i forskellige faggrupper

Afdelingen deltager i uddannelsen af bioanalytikerstuderende fra bioanalytikeruddannelsen UCL (på 1., 4., 5., 6. og 7. semester) samt radiografstuderende fra radiografuddannelsen UCL (på 3. semester og den nuklearmedicinske studieretningslinje på 6. semester). Undervisningen koncentrerer sig overvejende om udførsel af rutineundersøgelser omfattende fysiologiske funktionsundersøgelser og molekylær billeddiagnostik. Herunder PET/CT af de fleste væv og organer som led i diagnostik, valg og kontrol af behandling samt prognosebedømmelse ved en lang række sygdomme. Før modulstart bliver der udarbejdet en individuel studieplan, som bliver gennemgået med den studerende ved modulets start. 

For elever på den sundhedsadministrative koordinator-uddannelse tilrettelægger vi praktikplanen ud fra den enkelte elevs faglige og personlige kompetencer. På den måde skaber vi den bedste sammenhæng mellem praktik og skole. Udover oplæring i sekretariatsfunktionerne i afdelingen kommer eleverne også med de øvrige faggrupper rundt i afdelingen.

Afdelingen deltager både i den præ- og postgraduate lægeuddannelse, herunder undervisning på en lang række speciallægekurser i regi af de faglige selskaber og Sundhedsstyrelsen.

Endelig bidrager afdelingens personale i uddannelsen af en lang række andre professioner, herunder kliniske ingeniører og hospitalsfysikere.
 
 

APPFWU01V