Skip til primært indhold

Ledelsesstruktur

Sådan er ledelsen på OUH organiseret

Ledelsesstruktur på OUH

OUH's direktion er en enhedsdirektion med ligelig fordeling af ansvar. Direktionen refererer til regionsdirektøren i Region Syddanmark.

Alle seks direktører er kontaktdirektør for en række afdelinger. Læs mere om OUH's direktion

Der er 54 afdelinger på OUH, som hver ledes af 1-3 afdelingsledere.
Kliniske afdelinger ledes oftest af en cheflæge og en chefsygeplejerske.

Se oversigt over afdelingsledelserne på OUH

Funktions/afsnitsledere, f.eks. oversygeplejersker, har daglig ledelse af personalet. 

Der er ca. 320 funktions/afsnitsledere på OUH.

Ledere af behandlingsforløb, fagområder, mindre teams o.lign. (f.eks. overlæger).

Disse ledere referer til en funktionsleder eller en afdelingsleder.

APPFWU01V