Skip til primært indhold

Velkommen til Infektionsmedicinsk Afdeling Q

På afdeling Q udreder, diagnosticerer og behandler vi patienter med akutte og kroniske infektionssygdomme. På denne side kan du læse mere om, hvad vi specialiserer os i og finde beskrivelser af de mange afsnit.

Vi er den eneste afdeling i Region Syddanmark, der tager sig af patienter med:

 • HIV-infektion
 • Tuberkulose (i samarbejde med lungemedicin)
 • Alvorlige tropesygdomme som f.eks, Malaria og Tyfus
 • Komplicerede tilfælde af blodforgiftning (Sepsis)
 • Infektion i ryghvirvlerne (Spondylodiskitis)
 • Infektioner i centralnervesystemet(f.eks. meningitis, encephalitis, bylder i/uden på hjernen
 • Alvorlige og komplicerede infektioner i hjertet (samarbejde med hjertelæger)
 • Alvorlige og komplicerede infektioner i knogler, kar og bløddele (samarbejde med ortopæd og karkiruger)
 • Vektorbårne infektioner som f.eks. Borrelia
 • Infektioner med multiresistente bakterier

Herudover varetager vi patienter med:

 • Kronisk viral leverbetændelse (hepatitis)
 • Medfødte og erhvervede defekter i immunsystemet (primære immundefekter)
 • Covid-19 herunder Senfølger efter COVID-19

For at give patienten den bedst mulige behandling, arbejder vi tæt sammen med de øvrige afdelinger på Odense Universitetshospital. For eksempel arbejder vi tæt sammen med afdelingen intensiv terapi for at hjælpe alvorligt syge patienter bedst muligt gennem deres forløb. Vi har derudover et tæt samarbejde med flere kirurgiske, billeddiagnostiske og parakliniske afdelinger med faste tværfaglige møder.

APPFWU01V