Skip til primært indhold

Fravær og ferie

Fravær og ferie uddannelsessøgende og elever

Aftalen gælder for ALLE elever uanset hvem, der er ansættende virksomhed.

Elevens forpligtelser er:

  • At meddele fravær til praktiksted iht. gældende regler på stedet.
  • At sende en mail til egen ansættende virksomhed om fravær med cc til praktikstedets leder (eller en af lederen udpeget person).
  • Hele fraværsdage i form af egen sygdom og barns sygdom skal meldes på 1. fraværsdag. Husk også raskmelding.
  • Derudover skal eleven meddele, såfremt han/hun afholder omsorgsdage og 6. ferieuge.
  • At meddele ansættende virksomhed afholdelse af 6. ferieuge. Der er lønmæssigt taget højde for alt andet ferie end 6. ferieuge. Planlagt ferie er angivet på skole-/praktikplan for det pågældende elevhold - se skole-/praktikplaner.

Praktikstedets forpligtelser er:

  • At sikre sig, at eleven orienterer ansættende virksomhed om sit fravær.
  • At kontakte ansættende virksomhed ved fravær, der giver anledning til bekymring for elevens
    uddannelsesforløb.
APPFWU01V