Skip til primært indhold

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital

Om klinikken

Se klinikkens velkomstpjece 

Formål: På Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik undersøger vi patienter, som er mistænkt for at have arbejdsmedicinske- eller arbejdspsykologiske lidelser. Lægen eller psykologen vil kunne rådgive dig om fremtidige erhvervsmuligheder i forhold til din sygdom. 

Det kan være en mulighed at samarbejde med andre kommunale eller andre myndigheder, hvilket kun sker med dit samtykke.

Vi behandler ikke sygdom, men vi informerer egen læge om behandlingsforslag og/eller henviser dig videre til specialister på området. En del af vores arbejde består også af rådgivning og formidling. Vi lægger stor vægt på, at dit møde med afdelingen bliver så positivt som overhovedet muligt, og vi arbejder løbende på at sikre at vore ydelser har en høj faglig og patientoplevet kvalitet. Vores kerneopgave er, at rådgive patienter, så de kan vende tilbage i arbejde.

Udredning: Det er afdelingens bærende værdi, at din udredning sker i et gensidigt respektfuldt samarbejde, hvor du og dine pårørende inddrages i dit forløb. Derfor lægger vi vægt på at både du og dine pårørende føler jer velinformerede om udredning. 

Højt specialiserede funktioner: Vi har to højt specialiserede funktioner indenfor asbestose og provokation i eget provokationskammer. Vi har en særlig forpligtigelse til at tage os af patienter fra hele Region Syddanmark.

Stressklinik: Efter individuel konsultation ved en af klinikkens psykologer, kan du blive tilbudt plads på klinikkens Stresshåndteringsforløb - et holdforløb over 8 gange med 3 måneders opfølgning.
Læs mere i pjecen

Musikerklinik: Klinik for Musikersundhed modtager musikere til undersøgelse for arbejdsrelaterede lidelser og sygdomme med henblik på diagnostisk udredning, udredning af sammenhæng mellem lidelsen og arbejdet som musiker, udarbejdelse af behandlingsplan og forebyggende tiltag. Vi samarbejder tæt med andre lægelige specialer på Odense Universitetshospital i forbindelse med diagnostik og behandling. 

Forskning: Som universitetsafdeling bidrager Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik med forskning på internationalt niveau indenfor sit specialområde. Det betyder, at personalet har et højt fagligt niveau og tilbyder en behandling baseret på den nyeste internationale viden på området.

Uddannelse: Afdelingen deltager i uddannelse af læger og psykologer samt efteruddannelse af disse faggrupper. 

Klinik for Ludomani og BED: Vi tilbyder gratis BED- og Ludomanibehandling.  

 

APPFWU02V