Skip til primært indhold

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital

Om klinikken

På Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik undersøger vi patienter, som er mistænkt for at have arbejdsmedicinske- eller arbejdspsykologiske lidelser.  

Lægen eller psykologen vil kunne rådgive dig om fremtidige erhvervsmuligheder i forhold til din sygdom.

Det kan evt. også være nødvendigt at samarbejde med andre kommunale eller andre myndigheder, hvilket kun sker med dit samtykke.

Vi behandler ikke sygdom, men vi informerer egen læge om behandlingsforslag og/eller henviser dig videre til specialister på området.

En del af vores arbejde består også af rådgivning og formidling.

Vi lægger stor vægt på, at dit møde med afdelingen bliver så positivt som overhovedet muligt, og vi arbejder løbende på at sikre at vore ydelser har en høj faglig og patientoplevet kvalitet.

Vores kerneopgave er, at rådgive patienter, så de kan vende tilbage i arbejde.

Det er afdelingens bærende værdi, at din udredning sker i et gensidigt respektfuldt samarbejde, hvor du og dine pårørende inddrages i dit forløb. Derfor lægger vi vægt på at både du og dine pårørende føler jer velinformerede om udredning. 

Stressklinik:
Efter individuel konsultation ved en af klinikkens psykologer, kan du blive tilbudt plads på klinikkens Stresshåndteringsforløb - et holdforløb over 8 gange med 3 måneders opfølgning.
Læs mere i pjecen

BED- og Ludomanibehandling:
Vi tilbyder gratis BED- og Ludomanibehandling. Find flere information under Klinikker (https://ouh.dk/til-patienter-og-parorende/odense). 

Højt specialiseret behandling:
Vi er en højt specialiseret afdeling indenfor provokation med vores provokationskammer. Vi har derfor en særlig forpligtigelse til at tage os af patienter fra hele Region Syddanmark.

Forskning:
Som universitetsafdeling bidrager Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik med forskning på internationalt niveau indenfor sit specialområde. Det betyder, at personalet har et højt fagligt niveau og tilbyder en behandling baseret på den nyeste internationale viden på området.

Uddannelse:
Afdelingen deltager i uddannelse af læger, psykologer og lægesekretærer samt efteruddannelse af disse faggrupper. 

Se mere i klinikkens velkomstpjece 

APPFWU01V