Skip til primært indhold

Hvad må mit blod og væv bruges til?

Her kan du se hvad blod og væv kan bruges til

Langt de fleste blod- og vævsprøver, der tages på behandlingsstederne, bliver destrueret umiddelbart efter, at prøven er analyseret. Men der er tilfælde, hvor behandlingsstedet ønsker at opbevare prøven, f.eks. til forskning.

Hvis du ikke foretager dig noget, vil behandlingsstedet opbevare prøverne på betryggende vis.

Hvis du ønsker selv at bestemme, hvad der skal ske med dine blod- og vævsprøver, har du tre muligheder:

Du kan beslutte, at dine blod- og vævsprøver kun må bruges til behandling af dig selv. Det gør du ved at tilmelde dig Vævsanvendelsesregisteret. Dit ønske står derefter i Sundhedsstyrelsens Vævsanvendelsesregister, som alle biobanker skal kontakte før de udleverer vævsprøver til forskning eller andet, der ikke angår din behandling. Hvis du senere fortryder, kan du samme sted framelde dig. Registeret skal kun benyttes for vævsprøver udtaget efter 1. september 2004.
 
Du kan anmode om, at prøverne bliver destrueret. Kun i meget særlige tilfælde kan den ansvarlige for biobanken afvise dette.
 
Endelig kan du anmode om, at prøverne bliver udleveret til dig selv. Dette kræver, at du har særlige grunde, såsom at de skal bruges i forbindelse med anden behandling.
I de sidste to tilfælde skal du selv henvende dig til den læge eller det sygehus, som har blod- eller vævsprøverne. Alle forsøgsprojekter, der omfatter menneskeligt biologisk materiale skal godkendes af en videnskabsetisk komité. 

APPFWU01V