Skip til primært indhold

FAQ - de mest stillede spørgsmål

Hvad gør jeg......?

Hvis jeg har problemer med mit høreapparat?

Hvis dit høreapparat hyler, så kan det skyldes:
⦁ at der er for meget ørevoks i øret.
⦁ at øreproppen er forkert anbragt i øret.
⦁ at øregangen har ændret sig.
⦁ at høreapparatet er skruet for højt op.

Holder dit høreapparat op med at hyle, når du presser proppen ind i øret, kan det skyldes at øreproppen ikke passer korrekt.
Kontakt derfor Høreklinikken for en tid.

Det vil altid være en god ide at få undersøgt ved en ørelæge, om du har for meget voks i øret. Når det fjernes, holder høreapparatet ofte op med at hyle.

Hvis det ikke drejer sig om ørevoks, kontakt da Høreklinikken for en tid.

Mine høreapparater er under fire år gammelt

Hvis du tror, at dine apparater er i stykker, men ikke er sikker, så kan du henvende dig i Teknisk Afdeling på Høreklinikken.
Du skal ringe og bestille en tid først.

Dit apparat vil blive undersøgt af teknikkeren. Hvis det er i stykker og er under fire år gammelt, så sender vi det til firmaet.
De sender det herefter retur til dig.

Hvis du ved apparatet er i stykker, og det er under fire år gammelt, så kan du sende det direkte til høreapparatfirmaet.
De vil så undersøge og lave apparatet, og derefter sender de det retur til dig.

Husk at skrive dit navn og adresse.


Mine høreapparater er over fire år gammelt

Hvis apparatet er mere end fire år gammelt, så skal du kontakte Høreklinikken og evt. få en tid i Teknisk Afdeling.

Hvis du har tabt dit høreapparat, og du har ledt alle steder efter det, kontakt Høreklinikken i telefontiden eller pr. mail.

Hvis du har problemer med betjening af dine høreapparater eller brug for vejledning vedr. hjælpemidler, kan du med fordel henvende dig hos dit lokale kommunikationscenter.

Du kan hele døgnet rundt bestille batterier på http://www.oticon.dk/bestil-batterier

Du kan bestille batterier hos Oticon på telefonnummer 53 53 00 60, mandag til fredag mellem 8.00-16.00.

Hvis du har en støbt øreprop, kan du bestille slanger hos Oticon, hvor batterierne også bestilles.

Hvis du har høreapparat med færdige propper, fås disse hos leverandøren af dit høreapparat.

Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte os.

Hvis du ikke har brug for dit høreapparat mere, skal det afleveres igen.

Dette kan gøres ved at aflevere det personligt i receptionen i afdelingens åbningstid, ved at sende det med posten eller aflevere det på CKV (Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi).

Husk altid navn og cpr-nummer på. 

Når jeg har en tid på Høreklinikken

Når du kommer i Høreklinikken, skal du scanne dit sundhedskort ved vores selvbetjeningsstander i venteværelset.

Hvis selvbetjeningsstanderen ikke godtager dit kort, skal du henvende dig i receptionen.

Hvis du ikke har dit sundhedskort med, skal du henvende dig i receptionen.

Hvis du ikke har en tid, skal du henvende dig i receptionen.
Dette gælder også, hvis du kommer for sent.

Da vi desværre har alt for mange på venteliste, og derfor har lang ventetid, er det meget vigtigt, at du sender afbud i så god tid, at vi kan nå at indkalde en anden patient, hvis du bliver forhindret i at møde op.

Høreklinikken træffes på telefon 65 41 25 36 mandag - fredag kl. 08.00-15.00.

Det kan i perioder være svært at komme igennem på telefon, så du kan med fordel sende os en mail. Dette gøres via sikker post. 

Da vi desværre har alt for mange på venteliste, og derfor har lang ventetid, er det meget vigtigt, at du sender afbud i så god tid, at vi kan nå at indkalde en anden patient, hvis du bliver forhindret i at møde op.

Hvis du opdager, at du har glemt din aftale på Høreklinikken, er det vigtigt, at du kontakter os hurtigst muligt med henblik på at aftale e ny tid.
Hvis du ikke henvender dig indenfor 2 uger, vil du blive afslutte og skal henvises påny.

Høreklinikken træffes på telefon 65 41 25 36 mandag - fredag kl. 08.00-15.00.

Det kan i perioder være svært at komme igennem på telefon, så du kan med fordel sende os en mail. Dette gøres via sikker post.

 

På Høreklinikken har vi ikke noget plejepersonale. Det betyder, at hvis du ikke er selvhjulpen, fx har brug for hjælp til at komme på toilettet, så skal du have en hjælper med.

Har du en tid på Høreklinikken og har behov for/ret til transport, skal du bestille dette på 70 11 31 11.

Du kan læse om dine rettigheder her.

Høreklinikken på OUH, Odense er placeret på 3. sal, indgang 85. 
Der er elevator op på klinikken, men udenfor og op til stueetagen, er der trapper.

Har du svært ved at gå på trapper eller af anden grund har behov for elevator hele vejen, kan du med fordel benytte indgang 128, hvor du kan tage elevatoren ned i kælderen og derfra følge skiltene mod Høreklinikken.

Høreklinikken på Svendborg Sygehus er placeret på 4. sal, indgang 75. 
Der er elevator op.

Høreklinikkens lokaler på J. B. Winsløws Vej ......

Høreklinikken på OUH, Odense er placeret på 3. sal, indgang 85. Der er elevator op på klinikken, men udenfor og op til stueetagen er der trapper.

Du kan med fordel benytte indgang 128, hvor du kan tage elevatoren ned i kælderen og derfra følge skiltene mod Høreklinikken.

Hvis du har behov for tolkebistand ved undersøgelse i Høreklinikken, er det vigtigt, at der gøres opmærksom på dette ved henvisning og bestilling af ny tid.

Videotolkning er OUHs primære tolkebistand.

Videotolkning anvendes til samtaler, undersøgelser og behandling i forbindelse med patienter som ikke forstår og taler dansk. Det kan dreje sig om fremmedsprogstolk eller tegnsprogstolk.

Døvblevne, der har forståeligt talesprog kan anvende skrivetolk.

Ved Døvblindhed, hvor patienten kommunikerer ved taktiltolk bestilles dette.

Fremmødetolk bør kun anvendes sekundært, i situationer hvor video- eller skrivetolkning ikke kan lade sig gøre.

Ved børn under 3 år, svagtseende, svær demens eller mental retardering anvendes så vidt muligt fremmødetolk.

Hvis jeg har brug for en tid på Høreklinikken

Høreklinikken træffes på telefon 65 41 25 36 mandag - fredag kl. 8.00-15.00.

Det kan i perioder være svært at komme igennem på telefonen, så du kan med fordel sende os en mail. Dette gøres via sikker post

Det er muligt at bestille en tid hos vores tekniker i Teknisk Afdeling.

Det er ikke længere muligt at møde op i Teknisk Afdelingen uden forudgående tid.

Hvis jeg hører dårligt?

Hvis du hører dårligt og allerede har høreapparater fra det offentlige, kontakt Høreklinikken.
Inden din henvendelse, kan det være en fordel at kontakte ørelægen for tjek af ørerne.

Hvis du hører dårligt med dine høreapparater, som er købt i det private, kontakt da CKV (Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi) eller forhandleren.

Hvis jeg vil søge tilskud til private høreapparater

Hvis du vil vide mere om tilskud til private høreapparater eller søge om tilskud, kan du læse reglerne omkring tilskud til høreapparat fra privat forhandler i Region Syddanmark.

Hvis jeg mangler batterier til mine høreapparater

Du kan bestille batterier og slanger hos Oticon på flere måder.

Du kan hele døgnet rundt bestille batterier på http://www.oticon.dk/bestil-batterier

Du kan bestille batterier hos Oticon på telefonnummer 53 53 00 60, mandag til fredag mellem 8.00-16.00.

Du kan sende en mail fra din digitale postkasse i e-Boks eller på Borger.dk.
Adressen er batterier@oticon.dk
Du skal oplyse dit navn, cpr-nummer, adresse samt batteritype.

Batterierne bliver leveret direkte hjem til dig.

APPFWU01V