Skip til primært indhold

Informationer om Samordningsforum OUH/SOF-OUH

Her finder du medlemmer af Samordningsforum OUH/SOF-OUH, mødeplan og referater

Charlotte Scheppan, Sundhedschef, Odense Kommune (formand)
Mathilde Schmidt-Petersen, Sygeplejefaglig direktør, OUH (næstformand)
Line Larsen, Oversygeplejerske, Lungemedicinsk afdeling J, OUH
Marianne Lundegaard, Oversygeplejerske, Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH
Anne Lise Zilmer, Chefterapeut, Kompetencecenter for Rehabilitering, OUH
Ann-Britt Juul, Oversygeplejerske, Medicinsk afd. M/FAM, Svendborg, OUH
Jesper Rasmussen, Ledende overlæge, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, OUH
Marianne Gehring, Oversygeplejerske, Neurologisk afdeling N, OUH
Lars Matzen, Ledende overlæge, Geriatrisk Afdeling G, Odense, OUH
Hanne Vestergaard, Ledende overlæge, Hæmatologisk afdeling X, OUH  
Anne Højmark Jensen, Sundhedschef, Svendborg Kommune
Jette Mark Sørensen, Chef for Sundhed og Forebyggelse, Odense Kommune
Britta Brix Madsen, Leder af Ældre- og Sundhed, Langeland Kommune
Bente Fournaise, Chef for Sundhed, Handicap og Rehabilitering, Kerteminde Kommune
Judith Poulsen, Chef for Sundhed og Rehabilitering, Nordfyns Kommune
Marianne Leegaard Møller, Ældre- og Sundhedschef, Ærø Kommune
Mette Bill Ladegaard, Sundheds- og Ældrechef, Nyborg Kommune
Kitt Lysén Pedersen, Chef for Sundhed og Ældre, Fåborg-Midtfyns kommune
Camille Larsson, Leder af træningsafdelingen, Svendborg Kommune
Anne Marie Hedegaard, Områdeleder Sundhed og Forebyggelse, Ærø Kommune
Signe Lunn Walls, Leder af fagområdet Sundhed, Assens Kommune
Jeanette Rokbøl, Sundhedschef, Middelfart Kommune (ad hoc)
Helle Laustrup, Ledende overlæge, Reumatologisk afdeling C, OUH
Carsten Henriksen, Praktiserende læge

1. februar 2022

15. marts 2022

20. september 2022

24. november 2022

Referater af SOF-OUH møderne kan fås ved henvendelse til sekretær Louise Hjort – e-mail louise.hjort@rsyd.dk 

APPFWU01V