Skip til primært indhold

Timelønsansatte i sengeafsnittet - introduktion

Velkommen

Herunder finder du hovedpunkter vi har formuleret, så vi gensidigt sikrer, at du får oplæring i de mest basale ting, så du hurtigt kan træde i karakter som afløser. Der vil være individuelle behov, det afdækkes både ved samtale med afdelingssygeplejerske og under introdagene.

Kære nye afløser
I Geriatrisk Afdeling ser vi det som vores vigtigste opgave, at vi har gode og sikre patientforløb, at patientforløbene indeholder kvalitet, og at de afspejler det særlige ved det geriatriske speciale.
Vores vision for sygeplejen er, at vi er stolte af og kendte for den sygepleje vi yder til patienterne – fordi den er unik, evidensbaseret og bygger på det bedste indenfor det geriatriske speciale. Vores
mission for sygeplejen er, at vi udøver professionel og inddragende sygepleje, som er baseret på respekt og omsorg for patienten i udøvelse af vores kerneopgave.

En af forudsætningerne for at leve op til dette er, at alle der er ansat i afdelingen, også afløsere, har de nødvendige kvalifikationer og kompetencer, og vi ønsker med dette introduktionsprogram, at sikre, at du tilegner dig de nødvendige kompetencer og nødvendige viden.

Vores forventning til dig er, at du er nysgerrig på specialet, at du er motiveret for at lære nyt og at du er spørgende ved tvivl. Ligeledes forventer vi, at du tager medansvar for din oplæring.

Er du allerede ansat ved OUH finder du meget mere information om os på afdelingens intranetside.

 • Rundvisning i afdeling
 • Brand og evakueringsplaner, E-learning
 • Hjertestop, E- learning
 • E learning demens
 • Fotografering og ID kort
 • Cosmic adgang
 • Sygemeldings retningslinje
 • Aftaler om tilkald
 • Værdigrundlag
 • Prioritering af opgaver,
  herunder 3 patienter på stuen
 • Utilsigtede hændelser, UTH
 • Cam scorer, og udadreagerende
  patienter
 • Præsentation af kollegaer
 • Skyllerum
 • Brug af sengens funktioner
 • Instruktion i afdelingens
  hjælpemidler, høj gangvogn
  mm.
 • Blodsukkermåling, ved KBA
 • Vagtens rytme, opgaver mm
 • Medicinhåndtering, efter aftale
 • Kritiske værdier og triagering
 • Blærescanning
 • SIK/katerisering af kvinder
 • Væskeskema
 • Kostregistrering og
  ernæringsscreening
 • Instruktion i lejring og
  forflytning
 • BRIK systemet

Kontakinformation

Billede af afdelingssygeplejerske Bente Merethe Vind

Bente Merethe Vind

Oversygeplejerske

Geriatrisk Sengeafsnit, Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus


20 46 04 30
APPFWU01V