Skip til primært indhold

Klinisk Immunologisk Afdeling

Afdelingen udtager, tester, bearbejder, opbevarer og distribuerer Substances of Human Origin (SoHOs). Det drejer sig om blod til transfusion og fremstilling af medicin, væv (knogler, sener, kar), stamceller og fækalt mikrobiom. Afdelingen har et stort analyseprogram til kvalitetskontrol af blod, væv og celler samt diagnostik af immun- og autoimmunsygdomme og infektioner forårsaget af HIV 1/2, HBV, HCV, HDV og HTLV I/II.

Afdelingsledelse

Billede af ledende overlæge Jørgen Georgsen

Jørgen Georgsen

Cheflæge

Klinisk Immunologisk Afdeling


65 41 35 80

Liselotte Ballin Klausen

Konstitueret afdelingschef

Klinisk Immunologisk Afdeling


20 80 86 60

Organisation

Organisationsdiagram for Klinisk Immunologisk Afdeling

Blodbank- og vævsbankvirksomhed

Klinisk Immunologisk Afdeling fremstiller blod og blodkomponenter samt udøver det faglige ansvar og har Lægemiddelstyrelsens godkendelse til tapning, opbevaring og udlevering for tappesteder og bloddepoter, der indgår i Syddansk Transfusionsvæsen. Afdelingen har det transfusionsmedicinske og klinisk immunologiske ansvar i henhold til blodforsyningslovens § 6 for Transfusionscentret Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, Sygehus Lillebælt i Vejle og Kolding, Sygehus Sønderjylland i Sønderborg og Aabenraa og for de tre blodbusser i Region Syddanmark.

Afdelingen driver desuden Vævscenter Syddanmark, som høster og procederer stamceller, og opbevarer og undersøger knoglevæv og kar. Vævscentret drives i samarbejde med de ortopædkirurgiske afdelinger på OUH Odense og OUH Svendborg, SVS Esbjerg, SHS Sønderborg og Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T på OUH.

Analysevirksomhed

Afdelingen har et analyseprogram til diagnostiske formål for kliniske afdelinger og praksis samt kvalitetskontrol af blod og blodkomponenter. Analyseprogrammet omfatter blodtypeserologiske undersøgelser, vævstypebestemmelse, cellulær immunologi, trombocytimmunologi, autoimmunologi, immundefektudredning, undersøgelse for smittemarkører i relation til HAV, HBV, HCV, HIV-1/2 og HTLV-I/II. Desuden rådgives kliniske afdelinger samt praktiserende læger om anvendelsen og fortolkningen af analyserne.

Forskning

På afdelingen udføres anvendelsesorienteret forskning inden for det klinisk immunologiske interessefelt omfattende immundefekter, autoimmune sygdomme og transfusionsmedicin. Et særligt fokusområde er cellulær immunterapi mod cancer. Forskningen udføres efter internationale principper for god forskning og overholder gældende etiske standarder og lovgivning. Forskningen publiceres i anerkendte, internationale fagtidsskrifter. Læs mere om afdelingens forskning her.

Årsberetning

Er du interesseret i denne, kontakt ode.kia@rsyd.dk

Tidligere årsberetninger

APPFWU01V