Skip til primært indhold

Ludomanitest

Test for Ludomani

Nedenfor kan du teste, om du har ludomani eller problemer med spil. Du skal svare ”Ja” eller ”Nej” til hvert af følgende spørgsmål:

1.    Har du haft behov for at spille om stadig større pengebeløb for at opnå den ønskede spænding?
 

2.    Har du oplevet rastløshed eller irritabilitet ved forsøg på at begrænse eller stoppe med at spille?
 

3.    Har du haft gentagne og fejlslagne forsøg på at kontrollere, begrænse eller stoppe med at spille?
 

4.    Er du stærkt optaget af at spille (for eksempel tænker du over tidligere spilleoplevelser, planlægger du nye spilleepisoder, eller tænker du på måder at skaffe penge til spil)?
 

5.    Spiller du ofte for at lindre stress (for eksempel følelse af hjælpeløshed, skyld, angst eller depression)?
 

6.    Forsøger du ofte at vinde det tabte tilbage en anden dag (forfølgelse af tab eller ”loss chasing”)?
 

7.    Har du løjet over for andre for at skjule omfanget af, hvor meget du spiller?
 

8.    Har du mistet eller bragt vigtige relationer, såsom familie, job, uddannelse eller karriere, i fare på grund af spil?
 

9.    Har du været afhængig af andres penge til at løse økonomiske problemer forårsaget af spil (for eksempel hjælp til at betale spillegæld eller gæld forårsaget af spil)?

 

Hvis du svarer ”Ja” til fire eller flere af spørgsmålene, har du muligvis ludomani. 

Hvis du svarer ”Ja” til to eller tre af spørgsmålene, er du muligvis problemspiller 

Hvis du svarer ”Ja” til ét af spørgsmålene, er du muligvis risikospiller. 

Hvis du ikke svarer ”Ja” til nogle af spørgsmålene, har du ikke problemer med spil.

 

 
 

 

APPFWU01V