Skip til primært indhold

Et sammentømret OUH og SDU søsætter flagskibe

Konkret sammenbygning af de to institutioner suppleres nu med fælles forskningsinitiativ

OUH og SDU retter nu sammen kikkerten mod forskning med internationalt potentiale, der bygger på eksisterende fynske styrkepositioner og kan oversættes til bedre behandling for patienter på OUH.

Sådanne forskningsflagskibe skal bidrage til, at OUH og SDU løfter deres position inden for klinisk forskning.

OUH har haft gode erfaringer med at løfte forskningen blandt andet inden for kræft blandt ældre, leversygdomme og allergi (anafylaksi) ved hjælp af sundhedsfaglige Eliteforskningscentre.

Til forskel fra Eliteforskningscentrene skal flagskibscentrene i langt højere grad række udover sundhedsforskning og etablere tværvidenskabelige samarbejder med forskere inden for humaniora, samfundsvidenskab, ingeniørvidenskab og naturvidenskab.

Flagskibscentrene finansieres i en femårig periode med i alt 14 mio. kr. pr. center med mulighed for forlængelse i endnu en femårig periode med yderligere 14 mio. OUH og SDU finansierer hver 50%

- Vi har i årtier haft et tæt og godt samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Mange forskningsideer har dog gavn af at blive belyst fra flere sider. Derfor ser vi frem til at skabe samme tætte samarbejde til de øvrige fakulteter på SDU, siger lægelig direktør på OUH, Kim Brixen. 

Centrene bliver en realitet i 1. januar 2024. Lige nu er der en ansøgningsproces i gang, hvor ansøgere kan argumentere for, hvorfor netop dé er de rette forskningsflagskibe at satse på. Ud af dem udvælges så fem, der skal udarbejde en omfattende ansøgning for at få én af de to grundbevillinger der følger med titlen som flagskib.

- SDU er et kvalitetsuniversitet, hvor vi dagligt stræber efter at frembringe det ypperste for at skabe værdi for og med samfundet. Med Flagskibscentrene sætter vi endnu mere fokus på, hvordan vi i fællesskab med OUH kan skabe ambitiøse resultater, der gør en forskel for det samfund, vi tjener, siger Jens Ringsmose, rektor på SDU.

APPFWU02V