Skip til primært indhold

Evaluering og vurdering af medicinsk teknologi (MTV)

Medicinsk Teknologivurdering (MTV) er en systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende medicinsk teknologi.

Medicinsk teknologi er metoder og udstyr, der bruges til at opspore, diagnosticere, behandle, pleje og forebygge sygdomme og helbredsproblemer. Det kan være alt lige fra apps, videokonsultationer og spørgeskemaer til AI, VR, wearables, robotter og droner.

En MTV giver hospitalsledelsen et forskningsbaseret grundlag for at beslutte, om nye behandlinger eller teknologier skal indføres på hospitalet. En MTV er ikke i sig selv en beslutning, men et veldokumenteret grundlag for mulige beslutninger.

For patienterne betyder en MTV, at de får den behandling, som giver størst mulig effekt og bedste patientoplevelse – dokumenteret af et solidt videnskabeligt grundlag.

En medicinsk teknologivurdering vurderer konsekvenserne af en ny medicinsk teknologi på fire hovedområder:

  1. Teknologien
  2. Patienten
  3. Organisationen
  4. Økonomien

Mini-MTV obligatorisk på Odense Universitetshospital

På Odense Universitetshospital (OUH) er det obligatorisk at anvende en såkaldt mini-MTV bl.a. ved indførelse af væsentlige nye behandlinger, når de skal vurderes i OUH's Behandlingsråd

En mini-MTV er et redskab til beslutningsstøtte på sygehuse i forhold til, hvad der skal prioriteres ved indkøb. Ligesom en fuld MTV, består mini-versionen af de fire elementer:

  1. Teknologien
  2. Patienten
  3. Organisationen
  4. Økonomien

En mini-MTV er bygget op som et spørgeskema, og Odense Universitetshospitals mini-MTV er desuden udvidet med skema til beregninger af sygehusets økonomi.

Sundhedsstyrelsens introduktion til mini-MTV fra 2005 giver en grundlæggende introduktion til mini-MTV som ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til sygehusvæsenet. 

Få hjælp til medicinsk teknologivurdering (MTV)

MTV-enheden på Odense Universitetshospital (OUH) tilknyttes innovations- og forskningsprojekter på OUH, men kan også tilknyttes projekter på andre hospitaler m.m. MTV indgår på alle niveauer fra vejledning/supervision til projektledelse med ansvar for projektets fremdrift.

MTV-enheden indgår desuden i Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT).

Kontakt Innovation & MTV på OUH på mail ouh.klu.innovation@rsyd.dk om mulighederne for at få hjælp til MTV.

MTV-enheden koordineres af

Anne Mette Ølholm

Faglig koordinator

Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


3046 0895
APPFWU01V