Skip til primært indhold

Hjælp os med at sikre patientsikkerheden

Den 17. september er WHO’s Internationale Patientsikkerhedsdag, hvor der er fokus på patienternes sikkerhed verden over. På OUH har vi altid fokus på patientsikkerheden og opfordrer dig både som patient og pårørende til at sige til, hvis du oplever noget, der kan være en risiko for patienterne.

Søndag den 17. september er det international patientsikkerhedsdag, hvor WHO sætter fokus på patientsikkerheden i hele verden.

På OUH skal du som patient altid kunne føle dig sikker, og vi arbejder derfor hele tiden med patientsikkerheden. Dér kan vi især bruge din hjælp som patient eller pårørende:

Som patient eller pårørende kan du nemlig hjælpe os i sundhedsvæsenet med at blive bedre ved at fortælle os, når du oplever en hændelse, der kan medføre en skade eller risiko for skade for patienterne.

Det gør du ved at indrapportere hændelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed:

Gå ind og læs mere på siden om utilsigtede hændelser ved Styrelsen for Patientsikkerhed.

APPFWU02V