Skip til primært indhold

Efter indlæggelsen

Efter indlæggelsen kan der stadig være behov for samarbejde med egen læge, kommunen og fysioterapeuter. Læs mere her.

For at prioritere det gode patientforløb er både kommune, praktiserende læge og sygehus i dialog med hinanden om en aktuel patient. Dette samarbejde skal skabe sammenhæng for patienten, når vedkommende overgår fra én af sundhedsvæsenets parter til en anden. For eksempel hvis patienten har været indlagt på sygehuset og efterfølgende har brug for genoptræning i hjemmet.

Derfor har parterne i Region Syddanmark indgået SAM:BO-aftalen, hvor de samarbejder om at understøtte kvalitet og patientsikkerhed ved at videregive de rette data til rette sted på rette tid.

Vil du vide mere om SAM:BO kan du få forklaring på nogle nøgleord på Region Syddanmarks hjemmeside.

APPFWU02V