Skip til primært indhold

Geriatrisk Ambulatorium

Information om Geriatrisk Ambulatorium

Hvem kommer i Geriatrisk Ambulatorium

Geriatrisk Ambulatorium tilser patienter henvist fra egen læge samt patienter udskrevet fra Geriatrisk Sengeafsnit til efterfølgende ambulant opfølgning.
Herudover tilses patienter til vurdering af funktionsevne og funktionstab, og disse vil typisk få udarbejdet en genoptræningsplan.
Geriatrisk Ambulatorium tilser også ældre patienter med ernæringsproblemer.

Ved ankomst til Geriatrisk Ambulatorium

Du bedes registrere din ankomst ved sekretærerne i skranken i ambulatoriet. Du registrerer dig ved brug af dit sygesikringskort eller ved at taste dit cpr-nummer. Herefter bedes du tage plads i venteværelset.

Da der er forskellige undersøgelsesrum og forskellige former for undersøgelser, kan man ikke forvente at blive kaldt ind i den rækkefølge, man er ankommet. Du bliver kaldt ind til undersøgelse hos lægen af en sygeplejerske, som også vil være hos dig ved undersøgelsen.

Ventetid

Der er ca. 2 ugers ventetid for indkaldelse af nyhenviste patienter.

Personale i Geriatrisk Ambulatorium

Der arbejder både læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, laboranter, lægesekretærer og serviceassistenter i Geriatrisk Ambulatorium. Herudover har ambulatoriet også tilknyttet en diætist. Som patient vil du også kunne møde både lægestuderende, sygeplejerskestuderende, lægesekretærelever og studerende indenfor fysioterapi i ambulatoriet.

Daglig leder af Geriatrisk Ambulatorium er oversygeplejerske Lise Vandborg Jensen.

Kontakt

Geriatrisk Ambulatorium kan kontaktes på telefon 65 41 46 15 alle hverdage mellem kl. 08.00-15.00.

APPFWU01V