Skip til primært indhold

Komorbiditetsambulatorium

Information om geriatrisk komorbiditetsambulatorium

Hvem kommer i Komorbiditetsambulatoriet

I Komorbiditetsambulatoriet tilses ældre patienter med kræft henvist fra kræftudredende og -behandlende afdelinger på Odense Universitetshospital.

Ved ankomst til Komorbiditetsambulatoriet

Du bedes registrere din ankomst ved sekretærerne i skranken i ambulatoriet. Du registrerer dig ved brug af dit sygesikringskort eller ved at taste dit cpr-nummer. Herefter bedes du tage plads i venteværelset.
Da der er forskellige undersøgelsesrum og forskellige former for undersøgelser, kan man ikke forvente at blive kaldt ind i den rækkefølge, man er ankommet. Du bliver kaldt ind til undersøgelse hos lægen af en sygeplejerske, som også vil være hos dig ved undersøgelsen.

Personale i Komobiditetsambulatoriet 

Der arbejder både læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, laboranter, lægesekretærer og serviceassistenter i ambulatoriet. Herudover har ambulatoriet også tilknyttet en diætist. Som patient vil du også kunne møde både lægestuderende, sygeplejerskestuderende, lægesekretærelever og studerende indenfor fysioterapi i Komorbiditetsambulatoriet.

Daglig leder af ambulatoriet er oversygeplejerske Lise Vandborg Jensen.

Kontakt

Komorbiditetsambulatoriet kan kontaktes på telefon 65 41 46 15 alle hverdage mellem kl. 08.00-15.00.

APPFWU02V