Skip til primært indhold

Om os

Om centeret og vores medarbejdere

En samlet indgang

Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende er et forskningscenter- og enhed, der arbejder for at fremme forskning for og med patienter og pårørende på Odense Universitetshospital.

Vores mål er at fremme en kultur på OUH, hvor patienter og pårørende inddrages i alle dele af forskningen. Lige fra idéfasen til når forskningsresultaterne skal formidles.

Med patienter og pårørendes værdifulde viden og perspektiver fra deres egen livssituation, kan vi sammen styrke sundhedsforskningen så den bliver mere patientnær, og er mere på linje med de behov patienter og pårørende kender fra behandlingen og dagligdagen.

Vi er en samlet indgang for alle, der ønsker at være del af patient- og pårørendeinddragelsen på OUH. Vi klæder patienter og pårørende og forskere ordenligt på med de helt rigtige værktøjer til at starte det gode samarbejde.

Vi tilbyder blandt andet:

  • Hjælp og sparring om patient- og pårørendeinddragelse.
  • Rekruttering af patient- og pårørendepartnere til forskningsprojekter
  • Understøttelse af samarbejdet hele vejen. Vi hjælper blandt andet med indledende forventningsafstemninger eller hvis der skulle opstå vanskeligheder undervejs
Mette Amlund

Mette Amlund

Konstitueret Teamleder og Samskabelseskoordinator

Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende (ForSa-P)


24 20 57 47
Katrine Wind Nielsen

Katrine Wind Nielsen

Kommunikationsmedarbejder

Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende (ForSa-P)


30 66 99 97
Matt Cottrell

Matt Cottrell

Administrativ medarbejder

Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende (ForSa-P)


24 20 51 34

Astrid Janssens

Adjungeret Professor

Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende (ForSa-P)


Anne Therese Karlsson

Ph.d.-studerende

Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende (ForSa-P)


Lea Høj Høstrup

Ph.d.-studerende

Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende (ForSa-P)


APPFWU01V