Skip til primært indhold

Ambulant behandling

At leve med en kronisk sygdom som diabetes kan føles som et fuldtidsarbejde. Med vores faglige viden om diabetes stræber vi derfor efter at hjælpe med at skabe det bedste liv med diabetes i samarbejde med dig som har diabetes og dine pårørende.

Hvad kan du forvente?

Ved opstart på et behandlingsforløb i diabetesambulatoriet, udføres en indledende undersøgelse (forundersøgelse) ved en læge og en sygeplejerske, hvor vi i samarbejde med dig som patient:

 • Taler ud fra din dagsorden
 • Foretager din diabetesbehandling 
 • Sætter mål for behandlingen
 • Aftaler det videre forløb i diabetesambulatoriet

Ved din første kontakt hos os, vil du få tildelt en patientansvarlig læge og få udleveret et visitkort på denne.

Hvert besøg afsluttes med en fælles plan, som gælder indtil næste besøg.

Din behandling, din hverdag

Vi vil gerne høre om dine erfaringer og udfordringer med diabetes, for så kan vi meget bedre hjælpe med at få din behandling tilpasset din hverdag.

Du er velkommen til at tage en pårørende med ved dine besøg.

Her er gode råd til dig som bruger, når du skal forberede dig på samtalen med en sundhedsprofessionel.

Yderligere praktiske oplysninger

Henvisningen foregår via din egen læge eller en anden sygehusafdeling.
Du bliver indkaldt via e-boks eller brev.

Husk at læse hele brevet, da der er vigtige oplysninger i det.

Konsultationens varighed vurderes individuelt efter behov.

 • Første besøg varer typisk 1 time og 45 minutter: 45 min. ved en læge og 60 min. ved en sygeplejerske.
 • Efterfølgende besøg varierer efter behov.

Inden din aftale i diabetesklinikken vil vi anbefale at du:

 • Har gjort dig tanker om, hvad vi kan hjælpe dig med
 • Har tænkt over, hvad du ønsker, der kommer ud af dit besøg i ambulatoriet
 • Medbringer blodglukosemålinger, eventuelt kost- og insulinregistrering over nogle dage
 • Har fået taget den aftalte laboratorieprøve forud for besøget
 • Har målt dit blodtryk hjemmefra

Eksempler på dagsordenen for et besøg: 

 • Samtale om hverdagen med diabetes og om eventuelt behov for yderligere undervisning i diabetes
 • Samtale om trivsel med diabetes, herunder oplevelsen af eller risiko for stress og depression
 • Samtale om justering af behandling
 • Vurdering af diabetesbehandlingen ud fra balancen mellem kost, insulin og motion ved hjælp af blodglukosemålinger hjemme. Herunder kigges også på høje og lave blodglukoseværdier (insulinfølinger og eventuelle insulintilfælde).
 • Samtale om livsstilsfaktorer (kost, motion, tobak, rusmidler og alkohol)
 • Vurdering af risikofaktorer: HbA1C (langtidsblodprøven), blodtryk, kolesteroltal og vægt
 • Vurdering og eventuel forebyggelse/ behandling af senfølger til diabetes
 • Har du glukosesensor og/ eller insulinpumpe, aflæses data herfra og behandlingen justeres ud fra disse 

Mød op - også selvom du ikke har lavet forberedelserne - vi har sat tiden af til dig.

I diabetesambulatoriet kan du møde følgende faggrupper:

 • Sygeplejersker
 • Læger
 • Sekretærer
 • Kliniske studenterassistenter
 • Diætister
 • Psykologer
 • Fodterapeuter
 • Optiker (øjenfoto)

Afdelingen er desuden uddannelsessted for følgende faggrupper:

 • Medicinstuderende
 • Sygeplejestuderende
 • Social- og sundhedsassistentelever
 • Diætiststuderende
 • Psykologstuderende
APPFWU01V