Skip til primært indhold

Behandling og indlæggelse

Information til dig og dine pårørende

På Ærø Sygehus kan du både være i ambulant behandling eller blive indlagt på Medicinsk Sengeafsnit.

Du kan både være indlagt hos os under hele dit sygdomsforløb, eller som en del af et forløb, hvor du også er indlagt på Svendborg Sygehus eller Odense Universitetshospital. 

På Medicinsk Sengeafsnit behandler vi akutte patienter, patienter til medicinsk behandling og til terminal pasning og pleje. På ambulatoriet foretager vi ultralydsscanninger, døgnblodtryksmåling, distal blodtryksmåling og holtermonitorering.

Du kan også blive indkaldt til tider hos speciallæger, der kommer på besøg fra Svendborg Sygehus og Odense Universitetshospital.

Vi sørger for, at du hele tiden informeret om dit forløb under din indlæggelse. Du er naturligvis altid velkommen til at stille spørgsmål.

Stuegang

Hvornår du har stuegang afhænger af dit behandlingsforløb. Derfor kan du opleve, at der ikke er stuegang hos dig hver dag. Du kan selvfølgelig altid bede om at tale med en læge.

Medicin

Vi sørger for at give dig din medicin, mens du er indlagt. Vi kan være nødt til at vække dig om natten eller tidligt om morgenen for at give dig din medicin, hvis det er nødvendigt for din behandling. Vi fortæller dig, hvis dette er tilfældet. 

Måltider 

Du får serveret gratis mad og drikke under din indlæggelse. Vi får en ny madplan hver uge, så spørg os, hvad der er på menuen. Husk at fortælle hvis due er vegetar, har allergier eller andre særlige kostvaner.
Du må meget gerne spise din mad med de andre patienter i vores opholdsstue. 

Vi serverer maden på faste tidspunkter hver dag: 

Kl. 7.45: Morgenmad
Kl. 11.45: Middagsmad
Kl. 14.00: Eftermiddagskaffe
Kl. 17.45: Aftensmad
Kl. 20.00: Aftenkaffe og te

Underholdning og opholdsstue

Du må gerne benytte det fjernsyn, der er på din stue.
Har du tablet, computer eller telefon med hjemmefra, må du også gerne bruge dem. Husk at tage hensyn og brug eventuelt høretelefoner, når du bruger dem. Du kan også have din mobil på lydløs. 

Du kan også benytte vores opholdsrum for enden af gangen. Her kan du læse, se fjernsyn eller snakke med de andre patienter. 

Pårørende

Du må gerne få besøg af venner og familie, mens du er indlagt hos os. Vi har dog hviletid mellem kl. 12.00 og kl. 14.00. Husk at tage hensyn til andre patienter, hvis I er flere på stuen. 

Dine pårørende må gerne ringe til os for at høre, hvordan du har det.
Hvis de ringer omkring kl. 12.00 eller kl. 19.30, så har vi bedst tid og ved mest muligt om dit behandlingsforløb.
De kan ringe til os på tlf.: 63 52 14 38.

Dagen efter din ankomst begynder vi at planlægge din udskrivelse sammen med dig. På den måde
kan vi sammen sikre, at du kommer godt hjem, og at alt vil være klar til din udskrivelse.

Hjemmepleje

Hvis du har brug for hjemmepleje efter din indlæggelse, planlægger vi det sammen med dig. Vi aftaler
med kommunen, hvad du har brug for, og sørger for det er klar inden du bliver sendt hjem.

Hvis der skal ske store ændringer i dit hjem, så holder vi et møde med dig og dine pårørende om det.
En stor ændring kan eksempelvis være, hvis du skal have en plejeseng hjemme hos dig selv. Til mødet
vil vi snakke med jer om, hvad der skal ske, og hvordan overgangen og samarbejdet med hjemmepleje
bliver bedst, så du får det så godt som muligt.
Hvis din pårørende ikke har mulighed for at komme til Ærø, er det muligt enten at deltage telefonisk
eller gennem videoopkald.

Medicin

Hvis du er i behandling med medicin, som du ikke allerede har derhjemme, får du medicin med hjem til
den første dag. Du skal derefter hente din medicin på apoteket. Skal du tage meget medicin, kan din
læge aftale med apoteket, at det bliver doseret til dig i poser. Du skal selv kontakte din læge og få lavet
aftalen om dosering.

Hjælpemidler

Hvis du har brug for hjælpemidler, ex. krykker, i en kortere periode, kan du låne dem af os. De skal
afleveres i receptionen på sygehuset, når du er færdig med dem.
Hvis du har fået et permanent behov for et hjælpemiddel, vil kommunen skaffe det til dig.

Hjemtransport

Som udgangspunkt skal du selv sørge for at komme hjem, enten selv eller ved at blive hentet af en
pårørende. Hvis du ikke selv kan komme hjem, bestiller vi transport til dig.

Vi har lavet følgende infoark, så du kan læse mere om din undersøgelse, pleje og behandling: 

APPFWU02V