Skip til primært indhold

Oplysninger om

Hvem kan blive medlem og hvad kan KOS tilbyde sine medlemmer

Bliv medlem

KOS - Kunstforeningen på OUH er en af Danmarks største firmakunstforeninger med et medlemstal, som i de senere år har ligget nogenlunde stabilt omkring 500. Enhver, der arbejder på OUH, kan blive medlem af foreningen. Og hvis man fratræder sin stilling, kan man blive i foreningen så længe man vil. Det årlige kontingent er i 2023 på 70 kr. om måneden.
 
Kunstforeningens formål er primært at indkøbe kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne. Desuden bliver der hvert år uddelt et gratis kunstværk til alle medlemmer, oftest et litografi fra en kendt kunstner, men også bronzeskulpturer, keramik og glasfigurer har været Årets kunstværk. Endelig arrangerer foreningen besøg på kunstmuseer eller hos kunstnere – vi tilstræber at komme afsted en gang om året.
 
Overvej at blive medlem! Du kan melde dig ind via OUHs Intranet under ”Personaletilbud”, hvor man kan finde en elektronisk indmeldelsesblanket. Der er plads til nye medlemmer – og ingen venteliste!

Ind/udmelding og betaling af kontingent

​Du kan ind- eller udmelde dig, ved at sende en mail til malenebr@rsyd.dk, hvor du samtidig angiver en privat e-mail.
Du vil indenfor 1-2 uger høre nærmere.

Kontingentbetaling - Hvor og hvordan
Det årlige kontingent er i 2024 på 70 kr. om måneden

Ansatte
De allerfleste af Kunstforeningens medlemmer betaler deres kontingent ved træk over lønudbetalingen.

Ude af løn
Men nogle medlemmer er ude af løn i en periode, fx på grund af orlov, og nogle medlemmer er ikke længere ansat på OUH.

Kunstforeningen får ikke automatisk besked fra Løn- og personaleafdelingen om sådanne forhold.

Derfor er det vigtigt, at I giver KOS besked ved fratrædelser og har angivet en privat e-mail.

Det er helt nødvendigt, at betalingsfristerne bliver nøje overholdt, ellers har Bestyrelsen ikke mulighed for at tilrettelægge årets indkøb af kunst.

1. november er derfor absolut sidste frist!!

Vi beder dig tænke på, at Kunstforeningen er en stor forening, som drives på frivillig basis. Vi bruger faktisk en stor del af vores fritid til det. Derfor kan vi ikke overkomme systematisk at sende rykkere til de medlemmer, der ikke får betalt til tiden.

Derfor: Sørg selv for rettidig indbetaling
- ellers ophører dit medlemskab, og du kan ikke længere modtage Årets Tryk eller deltage i lodtrækningen!!

​Hvis du er ude af løn, midlertidigt, men gerne vil bevare dit medlemskab af Kunstforeningen, skal du derfor selv sørge for at meddele denne ændring til Bestyrelsen.

Adressen er:
Malene Bladt Rasmussen
Forberedelse og Flytning
Tlf.: 29 20 14 11, e-mail: malene.bladt.rasmussen@rsyd.dk

Husk at betale dit kontingent rettidigt

Indbetaling skal ske til:
Danske Bank, Dalum afdeling, Reg.nr. 0914, konto nr. 4703 475 884 (SKRIV VENLIGST, HVILKET MEDLEMSÅR DER BETALES FOR)
Husk at sørge for, at dit medlemsnummer fremgår af alle indbetalinger! Ellers risikerer du, at bestyrelsen ikke kan identificere, hvem indbetalingen kommer fra.

Ved varig fratrædelse får du nyt medlemsnummer.
Kontingent for 2024 er 70 kr. pr. måned, i alt 840 kr.

Hvis du er selvbetaler – det vil sige ikke betaler dit kontingent via løntræk – anmoder bestyrelsen om, at du betaler dit kontingent enten for et helt år eller et halvt år ad gangen.

Senest den 1. maj skal du indbetale mindst 420 kr., og fuldt kontingent skal være betalt senest 1. november.

Indbetaling skal ske til:
Danske Bank, Dalum afdeling, Reg.nr. 0914, konto nr. 4703 475 884 (SKRIV VENLIGST, HVILKET MEDLEMSÅR DER BETALES FOR)
Husk at sørge for, at dit medlemsnummer fremgår af alle indbetalinger! Ellers risikerer du, at bestyrelsen ikke kan identificere, hvem indbetalingen kommer fra.

APPFWU02V