Skip til primært indhold

Ny publikation i Journal of Autoimmunity

Center for Klinisk Epidemiologi har netop fået publiceret deres artikel i Journal of Autoimmunity. Læs nedenfor mere om hvad den handler om og kommer frem til.

Fra afdelingen er der netop publiceret en artikel, hvor vi undersøger hvordan det går visse patienter efter hospitalsudskrivelse efter COVID-19.  Artiklen er publiceret i Journal of Autoimmunity. Vi undersøgte 417 patients med kronisk tarmbetændelse og patienter med gigtlidelse (leddegigt, rygsøjlegigt og psoriasis gigt), og sammenlignede dem med 9248 andre patienter, som også blev udskrevet efter COVID-19.


Vi fandt, at patienter med tarmbetændelse og patienter med gigtlidelse (leddegigt, rygsøjlegigt og psoriasis gigt) havde større risiko for efterfølgende hospitalsindlæggelser i tiden efter COVID-19. Det drejede sig særligt om hospitalsindlæggelser for respiratoriske sygdomme og infektioner. Der var også en tendens til øget risiko for indlæggelse for hjerte-kar sygdomme  og helt generelt at blive indlagt på hospital, men disse resultater var mindre sikre. Gennem den tid vi fulgte patienterne fandt vi ingen øget risiko for sygdomme i nervesystemet og ingen øget risiko for død. 

Artiklen er udarbejdet af Bente M. Nørgård (CKE), Floor Zegers (CKE), Jan Nielsen (CKE) og Jens Kjeldsen

APPFWU01V