Skip til primært indhold

Forsknings- og innovationssamarbejde

OUH samarbejder med regionale, nationale og internationale partner om forskning og innovation. På OUH er vi derfor altid interesserede i at udvide vores netværk og undersøge nye muligheder for samarbejde.

Eksisterende samarbejder

Forskningssamarbejdet mellem OUH og Syddansk Universitet (SDU) har udviklet sig over mange år, og samarbejdet har resulteret i flere forskningsprojekter mellem OUH's afdelinger og SDU's fakulteter.

De tre forsknings- og innovationscentre Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT), Centre for Clinical AI (CAI-X) og Centre for Clinical Robotics (CCR) er alle oprettet i samarbejde mellem OUH og SDU. Centrene sikrer en tæt forbindelse mellem den nyeste forskning og tekniske udvikling på universitetet og behov og ønsker fra hverdagen på hospitalets kliniske afdelinger.

Fremover forventer vi, at samarbejdet vil udvikle sig endnu mere, når OUH og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU bliver koblet sammen gennem det nye OUH.

 

 

OUH's samarbejde med de øvrige hospitaler i Region Syddanmark udvikles konstant og deltager i forskellige fora inden for sundhedsforskning.

Det Regionale Strategiske Forskningsråd udgør det centrale forum for ledelsessamarbejde om sundhedsforskning for sygehusene i Region Syddanmark. Forskningsrådet skal sikre koordinering af den fælles forskningsindsats, der foregår på tværs af sygehusene.  Læs Region Syddanmarks Strategi for Sundhedstjenesteforskning her.

Også på nationalt plan samarbejder OUH og Region Syddanmark med øvrige sygehuse og forskere. OUH samarbejder bl.a. med Region Sjælland om en fælles forskningspulje samt en udvekslingspulje og en fælles forskningspulje med Rigshospitalet. OUH's forskere deltager ligeledes i diverse nationale forskningsråd og udvalg. 

På OUH har man flere forskellige internationale samarbejder. Heriblandt har vi ansatte med en international baggrund og har tilknyttet adjungerede professorer fra hele verden, som betyder, at vores forskningsmiljøer er af allerhøjeste internationale standarder.

Adjungerede professorer

Listen over de adjungerede professorer, der på nuværende tidspunkt er tilknyttet SDU SUND fakultetet/Klinisk Institut og OUH, bliver konstant udvidet med nye adjungerede professorer, der bidrager kontinuerligt til vore forskningsmiljøer.

European Reference Network

EU har igangsat 24 såkaldte European Reference Networks (ERN) for at fremme drøftelser på tværs af EU-landene om komplekse og sjældne sygdomme og lidelser, der kræver højt specialiseret behandling og koncentration af viden og ressourcer. Disse ERN netværk er virtuelle netværk, der involverer sundhedsudbydere over hele Europa. OUH er på nuværende tidspunkt med i 9 af disse netværk.

Muligheder for samarbejde om forskning og innovation

Hvis du arbejder i en kommune, er praktiserende læge eller fra et andet sygehus, kan vi fx bidrage med

  • sparring om relevant afdeling eller aktualitet ift. eksisterende projekter
  • hjælp til at scope projekt ift. interessenter
  • hjælp til fundraising (når en klinisk afdeling deltager)
  • hjælp til projektledelse (når en klinisk afdeling deltager)

Hvis du vil samarbejde med en af OUH's afdelinger, så kontakt:

Hvis du arbejder i en virksomhed, kan vi fx bidrage med

  • sparring om aktualitet ift. eksisterende projekter
  • vejledning om relevans for forsknings- og innovationscentre og kliniske afdelinger
  • test af produkter med nyudvikling for øje
  • hjælp til fundraising (når en klinisk afdeling deltager)
  • hjælp til projektledelse (når en klinisk afdeling deltager)

Hvis du vil samarbejde med en af OUH's afdelinger, så kontakt:

Hvis du er i uddannelsessektoren, kan vi fx bidrage med

  • oplæg om innovation og fremtidens sundhedssektor (hvis øvrige arbejdsopgaver tillader det)

Hvis du vil samarbejde med en af OUH's afdelinger, så kontakt:

APPFWU02V