Skip til primært indhold

Formalia

Ansøgningen skal ikke blot beskrive et godt forskningsprojekt. Den skal også passe ind i de institutionelle rammer, som gælder for ansøgeren og bevillingsgiveren. Vi kan rådgive om de formelle spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med ansøgningsprocessen.

Nødvendige benspænd

Formelle procedurer kan fremstå som unødvendige benspænd i ansøgningsprocessen. Men et i øvrigt godt forskningsprojekt risikerer at forlise, hvis de formelle rammer ikke er på plads. Fx godkender fondene ikke nødvendigvis, at midler flyttes fra én organisation til en anden, når de først er blevet bevilliget. Som ansøger risikerer du altså at få en bevilling, som du ikke kan bruge, hvis du ikke søger fra den rigtige organisation.

FAQ

Nedenfor gennemgår vi nogle af de spørgsmål, som vi ofte får, fx spørgsmål om lokale godkendelsesprocedurer. Kontakt os på ouh.funding@rsyd.dk, hvis du er i tvivl, eller hvis du har et spørgsmål, som ikke bliver besvaret nedenfor. 

Hvis du har ét ansættelsessted

Hvis du har ét ansættelsessted, skal din ansøgning som udgangspunkt sendes derfra. Hvis du er ansat 100% på OUH og ikke har en ansættelse på SDU, skal ansøgningen altså sendes fra OUH. Hvis du udelukkende har en ansættelse på SDU, ansøgningen sendes fra SDU. Der kan dog være undtagelser. Hvis forskningsprojektets aktiviteter foregår på den institution, hvor du ikke har en ansættelse, kan det give bedst mening at sende ansøgningen derfra.

Hvis du har mere end ét ansættelsessted

Hvis du har en ansættelse både på OUH og SDU, kan ansøgningen sendes fra begge steder. Som hovedregel skal midlerne søges til det sted, hvor forskningsprojektets aktiviteter foregår, og hvor de involverede personer er ansat. Hvis der foregår aktiviteter begge steder, kan budgettet med fordel deles op, så det er tydeligt for bevillingsgiver, hvem der udfører hvilke aktiviteter.

Hvis du sender en ansøgning fra SDU

Budgettet skal godkendes af institutlederen ved det institut, hvor du er ansat. Du finder flere oplysninger på SDU's Research Support Hub.

Hvis du sender en ansøgning fra OUH

En kopi af ansøgninger om ekstern finansiering skal sendes til Forskerservice til registrering. Det gælder for enhver ansøgning - også selvom det er et projekt, som du har indsendt tidligere - da de registrerede ansøgninger danner grundlag for OUH's statistik over forskningsmiljøernes ansøgningsaktivitet.

Derudover skal budgetter over 50.000,- godkendes af Forskerservice, inden ansøgningen sendes til bevillingsgiveren.

Forskerservice kan kontaktes på ouh.forskerservice@rsyd.dk.

APPFWU02V