Skip til primært indhold

Uddannelsesoversigt i afdelingen

Blodprøver og Biokemi har ansvaret for at varetage en del af bioanalytikeruddannelsen, speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi, samt en lang række undervisningsopgaver ved OUH og SDU. Primært undervises bioanalytikerstuderende, medicinske studenter og personale fra almen praksis. Afdelingen er praktikuddannelsessted for kommende bioanalytikere. For biokemikere er det muligt at gennemføre specialistuddannelsen for biokemikere inden for klinisk biokemi (DSKB)

Læs mere om uddannelserne her

Afdelingen for Blodprøver og Biokemi er godkendt til videreuddannelse af yngre læger i specialet klinisk biokemi.

Uddannelse i klinisk Biokemi
Vil du hjælpe patienter med korrekt rettidig og præcis diagnostik, samtidig med at du gør hverdagen lettere for klinikeren? Så er klinisk biokemi måske noget for dig.

Som yngre læge i klinisk biokemi arbejder du med:

Trombofili og hæmostase.  Du bliver del af hæmostasevagten, der rådgiver klinikere indenfor dette område.
Porfyri diagnostik og rådgivning. OUH har landsfunktion på dette område
Vagttelefon i dagtiden: Problemløsning og rådgivning af klinikere om diverse klinisk biokemiske spørgsmål omkring fx diagnostik og tolkning.
Kvalitetssikring.
Opsætning af nye analyser og metoder, samt validering af nuværende analyser og metoder.
Vurdere patienter, der er blevet utilpas i forbindelse med blodprøvetagning i ambulatoriet.
Forskning i samarbejde med afdelingens forskere.
I klinisk biokemi er hverdagen alsidig, og du bruger den brede lægefaglige viden dagligt, samtidig med at du bliver ekspert på specifikke områder. En stor del af opgaverne er i projektform, hvor du i samarbejde med læger og andre faggrupper løser konkrete opgaver. Arbejdet foregår mandag til fredag i dagtiden, og du kan i høj grad kan være med til at præge arbejdsopgaverne.

Specialet bygger på 3 grundsøjler: Diagnostik, Rådgivning og Forskning. Vores mål er at frembringe ny viden om biokemiske forhold ved sygdom til gavn for patienterne. Vi fokuserer på at bygge bro mellem biokemisk grundvidenskab og den kliniske hverdag.

Den klinisk biokemiske forskningsenhed dækker et antal forskningsområder strækkende sig fra basal molekylær- og celle-biologi til klinisk forskning.

Har ovenstående vakt interesse, så tjek

Informationsfolder

Lars Melholt Rasmussen

Lars Melholt Rasmussen

Overlæge, professor

Blodprøver og Biokemi


65 41 45 06
Pernille Just Vinholt

Pernille Just Vinholt

Ledende overlæge

Blodprøver og Biokemi


29 64 86 94
Rasmus Søgaard Hansen

Rasmus Søgaard Hansen

Læge

Blodprøver og Biokemi


28 86 22 88

Specialistuddannelse i klinisk biokemi
Som biokemiker/kemiker arbejder man indenfor et fag, der er i konstant udvikling. For at være velfunderet både praktisk og teoretisk indenfor teknologier, metoder, organisation og ledelse, kvalitetssikring, akkreditering og mange andre fag-relevante områder, er det som biokemiker/kemiker på  Blodprøver og Biokemi muligt at følge DSKBs videreuddannelsesforløb til specialist i klinisk biokemi. Dermed sikres det, at man kan opretholde og videreudvikle et højt fagligt niveau af den klinisk biokemiske funktion i diagnostik og behandlingsstyring af sygdomsprocesser.

Specialistuddannelsen sikrer desuden mulighed for gensidig udveksling af biokemikere inden for EU gennem optagelse i EC4’s register over specialister inden for klinisk biokemi og laboratoriemedicin, ”EC4 European Register of Specialists in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine”. EC4-registret er etableret for at sikre fælles standarder for bl.a. uddannelse, træning og erfaring.

For yderligere information om specialist-uddannelsen i klinisk biokemi, se DSKBs hjemmeside:
Uddannelsesudvalg for biokemikere

Uddannelse af bioanalytikere. (Klinisk praktikundervisning)

Afdelingen modtager primært bioanalytikerstuderende fra Bioanalytikeruddannelsen, University College Lillebælt. De studerende deltager i de kliniske praktikperioder i den daglige produktion af analyser på patientprøvematerialer under kyndig vejledning af uddannede bioanalytikere. Bioanalytikerunderviserne planlægger individuelle uddannelsesforløb for de studerende på afdelingen. Herudover modtager de studerende undervisning i, hvordan det teoretiske indhold i studiet anvendes i forbindelse med analysering af prøvematerialer og i laboratoriemedicinske færdigheder herunder blodprøvetagning. Der er således til stadighed studerende på forskellige uddannelsesniveauer til stede på afdelingen.

Tjek uddannelsen her


 
 

Sabrina Husum

Sabrina Husum Pedersen

Bioanalytikerunderviser

Blodprøver og Biokemi


24 40 96 89
Sindu Jayalingam Guneshan

Sindu Jayalingam Guneshan

Bioanalytikerunderviser og laboratoriekonsulent

Blodprøver og Biokemi


20 33 66 98

Dorte Viborg Jæpelt

Bioanalytikerunderviser og laboratoriekonsulent

Blodprøver og Biokemi


24 76 31 37

Dorthe Eva Tinch

Bioanalytikerunderviser og laboratoriekonsulent

Blodprøver og Biokemi


24 90 44 88
APPFWU02V