Skip til primært indhold

Rådgivning

Det kræver langsigtet planlægning at deltage i konkurrencen om ekstern finansiering. Vi hjælper yngre forskere med at lægge en karriereplan, og vi hjælper individuelle forskere og forskningsgrupper med at udarbejde en fundingstrategi.

Karriererådgivning for yngre forskere

Tidlige karrierevalg kan have stor indflydelse på, om du kvalificerer dig til at søge ekstern finansiering til større forskningsprojekter. Der kan fx være krav om

  • selvstændig forskningsaktivitet (fx selvstændige udgivelser) og
  • international mobilitet (fx forskningsophold i udlandet og deltagelse i netværk).

Vi kan hjælpe dig med at lægge en karriereplan, så du imødekommer fremtidige krav og kan deltage i konkurrencen om ekstern finansiering.

Selvstændighed

Kravene til ansøgerens selvstændighed er blevet skærpet igennem de sidste 10-15 år. De skærpede krav indebærer, at man ikke er kvalificeret til at søge større nationale og internationale bevillinger, hvis man ikke kan dokumentere en høj grad af selvstændighed.

Selvstændighed bedømmes blandt andet ud fra antallet af sidsteforfatterskaber, forskningsaktiviteter uden deltagelse af ph.d.-vejleder og mobilitet i forhold til forskningsmiljøer. Det er altså ikke noget, man kan opbygge fra den ene dag til den anden, men skal planlægge undervejs i sin karriere.

Udarbejdelse af fundingstrategier

Din tid er for vigtig til at søge puljer, hvor du reelt ikke har en chance. Vi kan hjælpe dig med at identificere relevante puljer og udarbejde en strategi for at finansiere din forskning. I en fundingstrategi kortlægger vi blandt andet

  • puljer, som passer til din aktuelle forskningsidé og karriereprofil,
  • puljer, som du kan kvalificere dig til at søge på længere sigt, og
  • karrieremæssige benchmarks, som du skal have opnået for at søge puljer på længere sigt (fx ledelseserfaring).

En fundingstrategi hjælper dig altså med at tilrettelægge din tid, så du er på forkant med aktuelle opslag, og du søger de rigtige puljer på det rigtige tidspunkt i din karriere.

Vi hjælper både med fundingstrategier på individ- og gruppeniveau.

APPFWU02V