Skip til primært indhold

Feedback

Har du en idé til et forskningsprojekt? Arbejder du på en ansøgning? Eller har du fået et afslag? Så kan vi hjælpe med feedback.

Feedback på projektidéer

Hvis du skal søge om ekstern finansiering, er det ikke nok at have en god forskningsidé. Du skal også have en idé, som passer ind i det aktuelle fondslandskab. Vi kan hjælpe med at vurdere, om din idé har potentiale til at få ekstern finansiering, og hvilke fonde/opslag den i så fald matcher.

Feedback på ansøgningsmateriale

Ansøgningen skal overbevise fonden om, at dit projekt er værd at støtte, og at du er den rette til at udføre det. Vi kan hjælpe med at skærpe formidlingen af dit projekt, så ansøgningen rammer målgruppen, og projektidéen står klart frem. Vi giver feedback på alle ansøgningens dele, herunder

  • Projektbeskrivelse
  • CV
  • Budget

Feedback på afslag

Afslagsbegrundelser er ofte skrevet i et indforstået sprog, som kræver et vist forhåndskendskab til bevillingsgivernes politikker og praksisser. Hvis du har fået et afslag, kan vi hjælpe med at afkode, hvad afslaget vil sige, og hvad det indebærer for fremtidige ansøgningsrunder og det videre arbejde med projektet.

Hvilke ansøgninger hjælper vi med?

Vi hjælper med ansøgninger på mindst én million til eksterne fonde i Danmark, fx Danmarks Frie Forskningsfond, Innovationsfonden, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden og Carlsbergfondet.

Vi hjælper ikke med ansøgninger til udenlandske fonde, fx European Research Council eller National Institutes of Health, men henviser i stedet til vores samarbejdspartnere i Syddansk Forskerstøtte.

APPFWU02V