Skip til primært indhold

Puljer og Fundraising

Forskere og innovatører på OUH kan søge midler til forsknings- og innovationsprojekter i forskellige interne puljer.

OUH's forsknings- og innovationspuljer

Opslag for 2023 Ansøgningsfrist Bedømmelsesmøde
3. juni 2022  20. september 2022  8. november 2022 (forventet)

Formål

Der kan søges støtte til fælles projekter med fokus på forskningssamarbejde på tværs af OUH og Rigshospitalet (RH). Formålet er at fremme fælles forskning inden for de specialer, der allerede har eller forventes at få et tæt samarbejde om patienterne. 

Opslag, vejledning og ansøgningssystem

I puljens opslag finder du krav til ansøgning og ansøgere m.m. Ansøgninger skal indsendes via ansøgningssystemet efond. Du kan få adgang til opslag, efond og vejledning til efond via nedenstående links: 

Yderligere information

Du kan få yderligere information om OUH og RH's fælles forskningspuljen via nedenstående links:

Du er velkommen til at kontakte ouh.forskning@rsyd.dk, hvis du har spørgsmål.

The OUH PhD Fund

Call for 2023 Application deadline Assessment meeting
1 March 2023 18 April 2023 1 June 2023 (expected)

Objective

The OUH PhD Fund may finance one year of a PhD stipend of a maximum of DKK 610.000 kr. Up to 6 PhD stipends may be granted in 2023.

Please note other opportunities for funding of a PhD stipend (see requirements in calls):

Call, guidelines and application system

In the call you will find requirements for drawing up an application. Applications must be submitted through the online application system efond. You may access call, efond, and guidelines to efond via the following links:

Further information

For more information about The OUH PhD Fund, please refer to:

For questions, please contact ouh.forskning@rsyd.dk.  

The OUH Fund for Pre-graduate Stipends

Round Calls for 2023 (expected) Application deadline (expected) Assessment meeting (expected)
1 20 September 2022 10 November 2022 14 December 2022
2 22 March 2023 9 May 2023 13 June 2023

Objective

The aim of the OUH research strategy is to strengthen the research of the hospital and consequently OUH offers funding of pre-graduate stipends. All disciplines of research may be considered. It is expected that a total of DKK 960,000 equalling 16 stipends will be funded in 2023.

Call, guidelines and application system

Requirements for drawing up an application are listed in the call. Applications must be submitted through the application system efond. You may access call, efond, and guidelines to efond via the following links:

Further information

For more information about the OUH Fund for Pre-graduate Stipends, please refer to:

For questions, please contact ouh.forskning@rsyd.dk

Ansøgningsfrist
Forår 2022

Innovationspuljen er en intern pulje på 2 mio. kr., som uddeles hvert år til innovationsprojekter på hospitalet.

Formål

Puljen blev etableret i 2015 for at styrke det strategiske arbejde med innovation gennem økonomisk støtte til udvalgte projekter og initiativer på OUH's kliniske afdelinger.

Puljen råder over 2 mio. kr. og uddeles til innovationsprojekter, som er i tråd med OUH's innovationsstrategi.

OUH's Innovationsråd har ansvaret for at indsamle og behandle ansøgninger til innovationspuljen i samarbejde med bedømmere fra OUH's kliniske afdelinger og forskningsenheder.

Projekter, der opnår midler fra puljen, præsenterer deres (foreløbige) resultater på det kommende års Innovationsdag og afrapporterer resultater til Innovationsrådet ved projektets afslutning.

I 2020 afsatte OUH desuden midler til en særlig innovationspulje med fokus på projekter, der kunne gøre det lettere at være patient eller personale i forbindelse med covid-19-pandemien. Denne pulje var på 2 mio. kr. og blev uddelt til fire projekter. 

Opslag, vejledning og ansøgningssystem

I puljens opslag finder du krav til ansøgning og ansøgere m.m. .Ansøgninger skal indsendes via ansøgningssystemet efond. Du kan få adgang til opslag, efond og vejledning til efond via nedenstående links: 

Kontakt

OUH Innovation & MTV

Kløvervænget 8C, indgang 102, 4. sal, 5000 Odense C


Flagship Centres (formerly Elite Research Centres)

Call 2023 Lauch of call Application deadline Assessment meeting
Phase 1  Mid-November 2022 (expected) 23 March 2023 12.p,m.  18 April 2023  (expected)
Phase 2 (only by invitation)  25 April 2023 (expected) 4 Sep. 2023 12 p.m. (expected) 12 October 2023 (expected)

Objective

OUH and SDU have during the last decade strived to take a leading position at several areas within clinical research and increase the quality of research significantly.

An essential instrument to obtain these goals has been the establishment of several Elite Research Centres at OUH. OUH and SDU intend to establish two new joint Elite Research Centres in 2023 to supply ambitious, innovative, interdisciplinary, and potentially ground-breaking research under the new name Flagship Centre.

Call, guidelines and application system

Requirements for drawing up an application are listed in the call. Applications must be submitted through the application system efond. You may access call, efond, and guidelines to efond via the following links:

Further information

For further information about Elite Research Centres at OUH, you may refer to:

For questions, please contact ouh.forskning@rsyd.dk.  

Frontline Centres at OUH

Call for 2022 Application deadline Assessment meeting
June 2021 26 January 2022 24 February 2022 

Objective

OUH wishes to develop the foundation for attracting more and new highly specialised services (HSF) which must be underpinned by research. A Frontline centre underpins research in one or more HSF or development functions. The centres are cross-disciplinary and involve researchers and clinicians from no less than three departments.

Call, guidelines, and application system  

Requirements for drawing up an application are listed in the call. Applications must be submitted through the application system efond. You may access call, efond, and guidelines to efond via the following links

Next call will most likely be announced in 2025.

Further information

For further information about OUH Frontline Centres, you may refer to: 

For questions, please contact ouh.forskning@rsyd.dk.  

Overlægerådets Forskningsfond

 

Ansøgningsfrist Bedømmelsesmøde
14. december 2022 13. januar 2023

Formål

Overlægerådets Forskningsfond består af 2-3 mindre fonde som opslås og vurderes samlet. Forskningsfonden kan søges af alle med tilknytning til OUH.

Opslag, vejledning og ansøgningssystem

I puljens opslag finder du krav til ansøgning og ansøgere m.m. Ansøgninger skal indsendes via ansøgningssystemet efond. Du kan få adgang til opslag, efond og vejledning til efond via nedenstående links: 

Yderligere information

Bestyrelsen for Overlægerådets forskningsfond består af:

  • René Klinkby Støving, professor, formand
  • Karin Holmskov Hansen, overlæge
  • Pernille Ravn, overlæge

Bevillingsmodtagere for tidligere opslag kan ses her.

Du er velkommen til at kontakte ouh.overlaege-radet@rsyd.dk, hvis du har spørgsmål.

The OUH Internationalisation Fund 

Running application deadline

Objective

OUH strives to increase collaboration with hospitals and researchers abroad with the aim of increasing the rate of development as well as the volume and quality of research to the benefit of treatment of patients. Consequently, the OUH Internationalisation Fund is established with an annual budget of app. 5 m DKK.

It is possible to apply for one of four different categories:

a) International research stays for clinicians and researchers including pre-graduate and PhD students
b) Affiliation of international adjunct associate professors and adjunct professors
c) Visits from international researchers and clinicians
d) Other purposes to further collaboration with international hospitals and researchers including activitites in Denmark with an international scope (provisional while restrictions on travel activities due to Covid-19)
Please note that expenses for courses, conferences, seminars, etc. cannot be funded by the OUH Internationalisation Fund.

Call and further information

Requirements for drawing up an application are listed in the call for each category. Applications must be submitted through the application system efond. You may access the call via the following links:

For questions, please contact ouh.intpuljen@rsyd.dk

 

 

Opslag Ansøgningsfrist Bedømmelse
Ultimo august 2022 6. oktober 2022 7. november 2022

Formål

OUH ønsker at øge hjemtaget af forskningsmidler, og som ét af tiltagene i den proces kan der søges 50% medfinansiering af en lokalt placeret grant writer. 

Opslag

Krav til ansøgninger er oplistet i puljens opslag via nedenstående link. 

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte ouh.forskning@rsyd.dk 

Deficit guarantee for planning of international conferences and congresses

Running application deadline

Objective

OUH wants to underline the importance of attracting more Danish and international scientific conferences to Southern Denmark and has decided to dedicate DKK 1 m a year for a deficit warranty for scientific conferences and congresses. The guarantee is for a maximum of 20 percent of the budget for the event.  

Call 

Requirements for drawing up an application are listed in the call. You can access call via the following link:

Further information

Destination Fyn may be able to assist in planning a conference or congress, please refer to their webpage: Destination Fyn

For questions, please contact ouh.forskning@rsyd.dk. 

Supplementary maternity refund for PhD students and postdocs

Running application deadline

Objective

For PhD students and postdocs it is possible to apply for the difference between ordinary salary and employment benefit.

Call 

Requirements for drawing up an application are listed in the call. Applications must be submitted through the application system efond. You may access call, efond, and guidelines to efond via the following link:

Further information

For questions, please contct ouh.forskning@rsyd.dk. 

Coverage of additional expenditure by long-term illness of PhD students and postdocs

Running application deadline

Objective

If PhD students and postdocs experience protracted illness, it is possible to apply for coverage of the difference between the salary and the reimbursement for illness.

Call

Requirements for drawing up an application are listed in the call. Applications must be submitted through the application system efond. You may access call, efond, and guidelines to efond via the following link:

Further information

For questions, please contact ouh.forskning@rsyd.dk. 

Ramme til højt specialiseret funktion og strategiske indsatsområder

Opslag for 2022 Ansøgnings-frist Bedømmelses-møde Udmøntning
5. januar 2022 8. marts 2022 19. april 2022 1. juni 2022

Bemærk venligst at puljen er pauseret og bliver ikke genopslået i 2023. 

 

Formål

Der kan søges støtte til at igangsætte nye driftstiltag, der understøtter højt specialiserede funktioner og strategiske indsatsområder. Formålet er at styrke OUH’s position ift. en kommende specialeplansrunde og at sætte fokus på øvrige strategiske satsningsområder, der kan komme patienterne til gavn.

Opslag, vejledning og ansøgningssystem

I puljens opslag finder du krav til ansøgning og ansøgere m.m. Ansøgninger skal indsendes via ansøgningssystemet efond. Du kan få adgang til opslag, efond og vejledning til efond via nedenstående links: 

Yderligere information

Spørgsmål til opslaget kan rettes til Tue Kjølhede på Tue.Kjolhede@rsyd.dk eller Kirsten Jønsson på kirsten.joensson@rsyd.dk. 

Spørgsmål til efond kan rettes til Charlotte Horsted på Charlotte.horsted@rsyd.dk.  

Steno Diabetes Center Odenses (SDCO) forskningspulje

 

Round Calls for 2023 (expected) Application deadline (expected) Assessment meeting (expected)
1 21 February 2023 28 March 2023  16 May 2023
2 Awaits Awaits Awaits

Objective

The SDCO PhD Fund may finance one year of a PhD stipend of a maximum of DKK 610,000 kr. It is expected that up to 6 PhD stipends may be funded in 2023. 

Call, guidelines and application system

Requirements for drawing up an application are listed in the call. Applications must be submitted through the application system efond. You may access call, efond, and guidelines to efond via the following links:

Further information 

For more information about The SDCO PhD Fund, please refer to:

For questions, please contact ouh.forskning@rsyd.dk. 

Region Syddanmarks forskningspuljer

 

Opslag for 2023 Ansøgningsfrist Bedømmelsesmøde
Februar 2023 1. maj 2023

11. maj 2023 (for OUH-ansøgninger)

11. oktober 2023 (finaleshow)

Formål

Støtte til forskningsprojekter, der inddrager borgere aktivt i forskningsprocessen. Samarbejde mellem OUH/RSYD, SDU og TV2.

Opslag, vejledning og ansøgningssystem

I puljens opslag finder du krav til ansøgning og ansøgere m.m. Ansøgninger skal indsendes via ansøgningssystemet efond. Du kan få adgang til opslag, efond og vejledning til efond via nedenstående links: 

Yderligere information

Du er velkommen til at kontakte ouh.forskning@rsyd.dk, hvis du har spørgsmål.

Støtte til udvikling af tværgående forskningsresultater af væsentlig interesse og relevans for Region Syddanmarks patienter og sundhedsvæsen. Læs opslag for puljen på Region Syddanmarks hjemmeside.

Støtte til videre styrkelse og udvikling af forskningsområdet i regionen. Læs opslag for puljen på Region Syddanmarks hjemmeside.

Støtte til et årsværk á 584.000 kr. inklusiv studieafgift og overhead. Læs opslag for puljen på Region Syddanmarks hjemmeside.

Støte til klinisk forskerkarriereudvikling fra ph.d.-niveau til seniorforskerniveau Læs opslag for puljen på Region Syddanmarks hjemmeside.

Støtte til fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedr. de specialiserede funktioner. Læs opslag for puljen på Region Sjællands hjemmeside.

Støtte til centre, der er på vej til eller har opnået et højt internationalt niveau inden for klinik og forskning. Læs opslag for puljen på Region Syddanmarks hjemmeside.

Ekstern fundraising

Syddansk Forskerstøtte på SDU’s sundhedsfaglige fakultet kan vejlede i, hvordan der kan søges midler til eksterne forskningsfonde.

Husk at OUH's ForskerService skal kontaktes på reg.forskerservice@rsyd.dk, inden du indsender en ansøgning med et budget på mere end 50.000 kr. 

For yderligere informationer vedrørende OUH's forsknings- og innovationspuljer

OUH Forskningsteam

Økonomi og Planlægning


APPFWU01V