Skip til primært indhold

Ny publikation i BMC

Center for Klinisk Epidemiologi har netop fået publiceret deres artikel i BMC. Læs nedenfor mere om hvad den handler om og kommer frem til.

Vi har fået publiceret en protokol for IBD-FITT studiet, som er et randomiseret træningsforsøg blandt patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom. Protokollen beskriver detaljeret, hvordan vi vil undersøge effekten af 12 uger fysisk træning. Eksempelvis er kriterierne for deltagelse i træningsforsøget og hvilke effektmål vi anvender i studiet beskrevet detaljeret i protokollen. Vi måler livskvalitet via spørgeskemaer og sygdomsaktivitet via biomarkører efter 12 uger i både interventionsgruppen og kontrolgruppen.

Link: https://doi.org/10.1186/s13063-023-07781-4

APPFWU01V