Skip til primært indhold

Om afdelingen

Oversigt over specialer, normering m.m.

Medicinsk Afdeling M/FAM er en stor afdeling med flere medicinske specialer, en kardiologisk modtagelse og en fælles akutmodtagelse for de øvrige patienter. Afdelingen har i alt 9 afsnit fordelt på 2 matrikler, Svendborg og Nyborg samt en forskningsenhed.

Følgende specialer er repræsenteret i afdelingen: kardiologi, endokrinologi, reumatologi, gastroenterologi, lungemedicin.

Afdelingen har ligeledes speciallæger ansat i hhv. almen medicin, hæmatologi, infektionsmedicin og nefrologi.

Organisering og normering
FAM er organiseret i Fast Track skadestue, skadestue/modtagelse inkl. traumemodtagelse, samt 16 stationære senge til korte medicinske indlæggelser.

På matriklen i Nyborg er der udelukkende ambulant aktivitet indenfor det gastroenterologiske/-hepatologiske område.

Afdelingen er normeret til 64 medicinske senge og 16 senge i FAM.

Afdelingen samarbejder med samtlige medicinske afdelinger på OUH Odense Universitetshospital, samt sygehuset på Ærø.

Der anvendes i afdelingen elektronisk patientjournal (Cosmic), og vi har implementeret talegenkendelse (TGK) i 2018. Det forventes, at alle læger anvender TGK.

Sengeafsnit og Ambulatorier

Sengeafsnit
Kardiologisk Sengeafsnit MK/KARMA: 36 senge, kardiologi inkl. akutmodtagelse af kardiologiske patienter
Medicinsk Sengeafsnit:  28 senge lungemedicin, gastroentero-/hepatologi,  reumatologi samt endokrinologi,
FAM:  16 senge, patienter indlagt op til 48 timer.

Ambulatorier
Kardiologisk Ambulatorium
Endokrinologisk Ambulatorium
Reumatologisk Ambulatorium
Lungemedicinsk Ambulatorium & Søvnklinik
Gastroenterologisk/hepatologisk Ambulatorium (Nyborg)

Herudover hører Diagnostisk Center/Daghospital Svendborg  til afdelingen. Diagnostisk Center/Daghospital Svendborg modtager akutte patienter med sygdomsbilleder, der ikke er entydige og som kræver hurtig udredning/henvisning til specialafdeling.

Senest er Testcenter Svendborg samt Vaccinationscentret i Svendborg tilføjet som midlertidige funktionsområder i Medicinsk Afdeling M/FAM i forbindelse med COVID-19-pandemien.

Faktuelle tal
Vi har ca. 7.500 indlæggelser og 60.000 ambulante besøg pr. år.
FAM har ca. 33.600 patientkontakter, heraf er ca. 30% medicinske.
Der er i den samlede afdeling ansat ca. 420 medarbejdere.
Afdelingen er normeret til ca. 35 speciallæger og ca. 55 uddannelsessøgende læger.
Afdelingens budget er i størrelsesorden 240 mio. kr.
                          

Kontakt til afdelingsledelsen

Ann-Britt Juul

Chefsygeplejerske, MPQM

Medicinsk Afdeling M/FAM


6320 2212
APPFWU02V