Skip til primært indhold

Katrine Schultz Overgaard

Medicinsk Afdeling M, Svendborg

På trods af massiv indsats er hjertekarsygdom en af de førende årsager til sygdom og død i
Danmark. Hjertekarsygdom skyldes primært åreforkalkning, hvor der langsomt udvikles
fedtaflejring og forkalkning i kranspulsårene, såkaldte plak. De kan udvikle sig til vulnerable
plak og føre til en blodprop i hjertet og evt. død. Betændelsesreaktion i kranspulsårerne har en
afgørende rolle i udviklingen af hjertekarsygdom. Nyligt er det vist at betændelsesdæmpende
medicin nedsætter hjertekar-hændelser. Det har dog vist sig udfordrende at måle på, da
blodprøver ikke er anvendelige nok. Herimod har hjerte-CT skanning vist sig lovende.
Hjerte-CT bruges til undersøgelse af åreforkalkning i kranspulsårerne. Her vurderes mængden
af plak (byrde), samt plakkets sammensætning af kalk, fedt og arvæv. Det er vist at plakkets
sammensætningen og udseende, hvorvidt det er vulnerabelt, har betydning for risikoen for at
danne en blodprop i hjertet. Ydermere, kan man nu også vurdere kranspulsårebetændelse gennem opladningen af det fedtvæv der ligger omkring karrene. Under betændelsesreaktion
påvirker kranspulsårerne og fedtvævet gensidigt hinanden, hvilket fører til CT-målbare
ændringer i strukturen af fedtvævet. Sammenhængen mellem betændelse i det
omkringliggende fedtvæv og hjertekarsygdomme er endnu ikke fuldt belyst.


Som ved åreforkalkning, bliver sukkersyge ligeledes udviklet over tid, hvor der gradvist
udvikles dysregulerede blodsukre og herved forstadier til sukkersyge. Studier har vist at
risikoen for hjertekar dødelighed er to-fire gange øget for patienter med sukkersyge og
forstadier hertil. Ved sukkersyge ses generelt et højere niveau af betændelsesreaktion. I to nye
studier fandt man en sammenhæng mellem øget kranspulsårebetændelse og sukkersyge. Der
er endnu ikke megen forskning på dette felt og specielt er der ingen undersøgelse af hvilken
rolle forstadier til sukkersyge spiller.

Formål

Formålet med dette projekt er at undersøge om øget betændelse i kranspulsårernes fedtvæv
hænger sammen med kranspulsåreforkalkning i form af byrde, sammensætning og vulnerable
plak, samt om der er relation til sukkersyge og forstadier hertil.

Hypoteser

Kranspulsåreforkalkning i form af byrde, sammensætning og vulnerable plak hænger sammen
med øget kranspulsårebetændelse

Der ses en gradvis øgning i kranspulsårebetændelse i takt med tiltagende dysregulering af
blodsukkeret (fra normalt til forstadier til sukkersyge).

Studiedesign

Studiet er et tilbageskuende tværsnitsstudie. 504 patienter indgår, udredt på mistanke om
hjertekarsygdom og henvist til hjerte-CT på Svendborg Sygehus. De 504 patienter uden kendt
hjertekarsygdom, vil blive sammenlignet med en kohorte bestående af 230 patienter med
kendt sukkersyge, men uden tidligere hjertekarsygdom.


Begrænsninger

En begrænsning kunne ligge i studiepopulation, patienter med mistanke om hjertekarsygdom
henvist til hjerte-CT, da dette er en forskelligartet gruppe af patienter der har lav-intermediær
risiko for hjertekarsygdom. Vi gennemførte et pilotstudie, som dog viste at over halvdelen
havde dysregulerede blodsukre.

En anden mulig begrænsning ligger i metoden til at måle det omkringliggende fedtvæv, som er helt ny, hvorfor der i litteraturen måles på flere forskellige måder. En studiegruppe, har udviklet
en fortrolig metode, hvor de bruger kunstig intelligens. Flere andre studier har målt på det ”rå”
fedtvæv og fundet relevante sammenhænge. Således har metoden et fremtidigt potentiale i et
sundhedsvæsen, hvor kunstig intelligens i stigende grad vinder frem.

Klinisk betydning

Såfremt hjerte-CT kan benyttes til at opdage betændelse i kranspulsårerne, åbner det både op
for et nyt forebyggende vindue som kan udpege højrisiko patienter, samt et nyt
behandlingsområde for de hjertekar-syge patienter med høj betændelsesreaktion.

Involvering af patienter

I forbindelse med opstart at det oprindelige PREDICT-studie i 2017 var patienter og pårørende
involveret i udviklingsstadiet. PhD-studiet vil dog bestå i analyser på i forvejen indsamlet data,
derfor ingen direkte patientkontakt.

APPFWU01V