Skip til primært indhold

Kommissorium for OUH's Karrierepulje

OUH's karrierepuljeudvalg er nedsat af OUH's Forskningsråd og refererer hertil.

Bedømmelsesudvalget for OUH's Karrierepulje for forskere er nedsat af OUH’s Forskningsråd og refererer hertil.

1.          Formål

Bedømmelsesudvalget for Karrierepuljen for forskere er nedsat i 2023 for at bedømme indkomne ansøgninger.

2.          Opgaver

Bedømmelsesudvalget for Karrierepuljen for forskere har til opgave at læse og bedømme ansøgninger. Vurderingen af ansøgningerne skal ske i forhold til degældende bedømmelseskriterier. 

3.          Udvalgets medlemmer

OUH´s bedømmelsesudvalg for Karrierepuljen for forskere består af følgende medlemmer.

  • 3 lektorer.
    Lektorerne skal have forskellig faglig baggrund, være fra forskellige afdelinger og forskellige køn skal være repræsenteret.
  • 1 patient-pårørende repræsentant

Udpegning til bedømmelsesudvalg for OUH's Karrierepulje for forskere gælder for en tre-årig periode.

Bedømmelsesudvalg for OUH's Karrierepulje for forskere sekretariatsbetjenes af konsulenter fra Forskningsteamet i Klinisk Udvikling.

4.          Mødefrekvens

OUH’s Karrierepulje for forskere opslås hvert år. Efter ansøgningsfristen bliver medlemmer af bedømmelsesudvalget for Karrierepuljen for forskere bedt om at bedømme indkomne ansøgninger. Medlemmerne i udvalget vil modtage alle ansøgninger til vurdering.

OUH’s bedømmelsesudvalg for Karrierepuljen for forskere mødes efter endt bedømmelse. På mødet træffer udvalget beslutning om, hvilke ansøgere der skal modtage en bevilling.

Direktionen orienteres om udmøntningen på den halvårlige orienteringssag fra forskningsteamet vedr. udmøntninger fra de interne forskningspuljer.

APPFWU01V