Skip til primært indhold

Operationsområde Syd OP2

Operationsområde Syd OP2

Operationsområde Syd OP2


Åbningstid

Den daglige åbningstid er mandag til fredag kl. 07.30 - 17.00, hvor operationsstuerne kører til kl. 15.00 og hvilestuen til kl. 17.00.

Kontaktoplysninger

Operationsområde Syd OP2: 63 20 52 75

Anæstesikoordinator: 63 20 53 67

Hvilestue: 63 20 53 14

Placering

Afsnittet er placeret på OUH Svendborg Sygehus, Baagøes Allé 15, Indgang 65, 2. etage, 5700 Svendborg.

Præsentation af afsnittet

Operationsområde Syd OP2 er en selvstændig enhed, som udelukkende udfører elektive dagkirurgiske indgreb på patienter, der er visiteret og egnet til dagkirurgi.

Afsnittet er flowbaseret, hvor personalenormering og formelle administrative forhold er reduceret til et minimum. Dette fordrer netop vigtigheden af patientforløbsbeskrivelser, som skal sikre kvalitet, smidighed og sikkerhed for patienten samt et personale, der er dedikeret til det dagkirurgiske koncept.

Patientens besøg i OP2 er et samlet forløb, idet patienten møder til operation, bliver bedøvet og opereret og udskrives efterfølgende til hjemmet.

Indretningen er moderne og funktionel efter førende tanker indenfor dagkirurgi.

Afsnittet er normeret til 15 operationssygeplejersker og 7 anæstesisygeplejersker. Der er tilknyttet 2 primære anæstesilæger til afsnittet, hvor det tilstræbes, at den ene altid er til stede. Funktionen dækkes også af anæstesilæger fra andre afsnit samt anæstesilæger under uddannelse.

OP2 er uddannelsessted for sygeplejestuderende på modul 4 samt 2-3 sygeplejersker under uddannelse i anæstesiologisk sygepleje.

Særlige udviklingsområder er,

Patientforløb efter det dagkirurgisk koncept
Patienttilfredshedsundersøgelser via iPad
Se i øvrigt Dansk Selskab for dagkirurgi - www.dsdk.dk

Nøgletal

Afsnittet råder over 25 lejeflader ugentligt, fordelt på 4 specialer. Der er 5 operationsstuer mandag til torsdag, og 7 operationsstuer om fredagen samt en hvilestue med 11 pladser.

Samarbejdspartnere

Vores samarbejdspartnere er på nuværende tidspunkt Afd. O, D, F og L, OUH. 

 

APPFWU02V