Skip til primært indhold

Operationsområde Syd Anæstesi

Operationsområde Syd Anæstesi

Præsentation af Operationsområde Syd Anæstesi 


Operationsområde Syd Anæstesi er placeret i nyt byggeri i moderne og lyse faciliteter og råder over 9 operationsstuer, heraf 3 nyindrettede og moderne operationsstuer. Desuden har vi en stue til mindre indgreb i lokal anæstesi.

Operationsområde Syd Anæstesi, danner rammen omkring patienter, der skal gennemgå en undersøgelse eller bedøves til operation.

Afsnittet modtager patienter til planlagte operationer i tidsrummet 07.30 - 17.00. Patienter til akutte operationer modtages hele døgnet - 365 dage om året.

Vi modtager patienter med organkirurgiske, ortopædkirurgiske, urologiske og gynækologiske diagnoser.

Du finder Operationsområde Syd Anæstesi: Indgang 65, 3. etage

Anæstesipersonalet

Ansatte

36 anæstesisygeplejersker
3 service medarbejdere
6 kursister
4 anæstesioverlæger

Samarbejde med plejepersonale og læger fra hele anæstesiologisk afdeling, uddannelses-og udviklingssygeplejersker og kvalitetskoordinator.

Arbejdet

Afsnittet har vagtberedskab døgnet rundt med 2-skiftet vagt.

Afsnittets arbejdsområde

Anæstesiafsnittet har dagligt på Operationsområde Syd ca. 8 anæstesibetjente lejer, hvoraf de 2 er akutlejer og ca. 5 anæstesibetjente lejer.

Afsnittet varetager anæstesi til følgende specialer: Ortopædkirurgi, abdominalkirurgi, urologi, obstetrik (primært sectio), gynækologi og otologi. Der bedøves fortrinsvis voksne patienter, men afsnittet har også børneanæstesi.

Desuden ydes der anæstesiologisk assistance til:

Psykiatrisk afdeling: ECT behandling.
Medicinsk afdeling: DC konvertering.
Røntgen afdelingen: Generel anæstesi til CT-skanninger m.m.
Overflytninger af akutte og intensive patienter til OUH og andre hospitaler.
FAM MED: Kirurgisk skadestue for modtagelse af traumatiserede patienter og Medicinsk skadestue for modtagelse af dårlige medicinske patienter (medicinsk nødkald).
Hjertestop behandling på hele matriklen samt psykiatrisk afdeling og dialyse afdelingen.
Anlæggelse af perifere venekatetre på hele matriklen.
Overvågningen foregår på FOPA (Forberedelse og Opvågning), der råder over 3-12 opvågningspladser varierende over døgnet. Der vil dog forekomme opvågning på operationsstuen. Det gælder for isolerede patienter og hvis der ikke er plads til flere patienter i opvågningen. Disse patienter forestår vi opvågningen for sammen med en operationssygeplejerske.

Opvågningen for de dagkirurgiske patienter foregår på hvilestuen, hvor der er 11 pladser. Hvilestuen serviceres af operationssygeplejerskerne fra Operationsområde Syd. De dagkirurgiske patienter udskrives direkte fra hvilestuen.

Uddannelses-og udviklingsmuligheder

Der er undervisning for personalet hver onsdag uden for ferieperioderne. Der arrangeres undervisning og temadage efter behov. Desuden er der mulighed for at deltage i eksterne kurser, der har relevans for de opgaver, som vi skal løse. Personalemøder afholdes ca. 4 gange om året. Der afvikles MUS hvert år og MTU hvert andet år.

Det er obligatorisk at få gennemgået hjertestop undervisning, brandundervisning, transfusionsmedicin undervisning og undervisning i kritisk apparatur 1 gang om året.

Der tilbydes  efteruddannelse for anæstesisygeplejersker med mere end 5 års arbejde inden for specialet.

På afsnittet uddannes anæstesisygeplejersker, sygeplejestuderende, læger og reddere.

 

 

APPFWU02V