Skip til primært indhold

Intensivafsnit

Præsentation af Intensivafsnit

Kontaktoplysninger

Sekretariatet Intensivafsnit: 63 20 22 04

Telefonen er åben hele døgnet.

Placering

Afsnittet er placeret på OUH Svendborg Sygehus,
Baagøes Allé 15, Indgang 70, 3. etage,
5700 Svendborg (se oversigtskort)

Præsentation af afsnittet

Intensivt afsnit består af følgende enheder:

  • 6 almen intensive behandlingspladser
  • 2 pladser til intensiv neurorehabilitering (I-NR)
  • Opvågning (COPA)

De almene intensivpladser er fordelt på tre stuer med to pladser på hver.

I-NR pladserne ligger som en samlet enhed med to enestuer.

På almen intensivafsnit modtages voksne patienter indenfor det almene intensive speciale,
både medicinske såvel som kirurgiske patienter - svarende til niveau 2 Intensivafsnit.

Typiske indlæggelsesårsager kan være:

Respirationsinsufficiens til NIV- og respiratorbehandling
Kredsløbsinsufficiens
Nyreinsufficiens
Komplikationer efter større abdominale operationer
Mindre traumer
Forgiftninger
På de neurointensive pladser har vi patienter med moderate til svære hjerneskader som skønnes at besidde rehabiliteringspotentiale, og henvisningsdiagnoser er:

  • Traumatisk hjerneskade
  • Skade efter blodprop eller blødning i hjernen

På afsnittet er ansat ca. 55 sygeplejersker og 3 social- og sundhedsassistenter,
heriblandt er der en sygeplejerske med stedfortræder funktion,
en klinisk sygeplejespecialist og sygeplejersker med andre ansvarsområder og nøglefunktioner.

Størstedelen af sygeplejersker er uddannede eller under uddannelse til specialuddannet intensivsygeplejerske.

På afsnittet er der 4 overlæger suppleret af læger i introforløb, læger under hoveduddannelse
og afdelingens øvrige læger / overlæger samt sekretærstaben.

Tværfagligt samarbejde er gennemgående for forløbene på afsnittet, der udover det tætte samarbejde mellem læger og sygeplejersker, også inkluderer samarbejde med stamafdelinger og deres læger, fysio- og ergoterapeuter og sygehusets øvrige serviceorganer.

Herudover deltager afsnittet i uddannelse af intensiv- og anæstesisygeplejersker, sygeplejestuderende, reddere og ventilatører.

Afsnittet har udgående funktion på sygehuset og afsnittets intensivsygeplejersker bistår stamafdelinger på sygehuset i akutte situationer med patienter, som ikke er indlagt på Intensiv.
Funktionen hedder "Outreach" og dækker ud over akut assistance også over opfølgende besøg på patienter udskrevet fra Intensiv efter fem døgns indlæggelse.

PICC-LINE funktionen dækkes af et team på to intensivsygeplejersker.

Ambition

Kvalitets- og forbedringsarbejdet

​I Intensiv Afsnit har vi hele tiden fokus på at udvikle og forbedre vores praksis, så vi lever op til Patienten Først på OUH, og den evidens der gælder for vores specialer i afsnittet set ift. pleje og behandlingen gældende for Intensiv, Neurorehabilitering og Opvågning.

Vi ønsker en kultur i afsnittet, hvor udviklings- og forbedringsarbejdet foregår med stor medarbejderinddragelse. Derfor har vi valgt en struktur med tværfaglige forbedringsteams, der har ansvar for forskellige områder, der gælder specialet.

Denne struktur startede i 2018, og udvikles løbende, for at sikre de rette kompetencer og rammer bedst muligt.

Forbedringsteams er understøttet af den kliniske sygeplejespecialist, nøgleperson for kvalitet- og patientsikkerhed samt funktionsledelsen.

Metoder og redskaber der anvendes i dette arbejde er overordnet valgt i Afdeling V, og i afsnittet her foregår formidlingen og inddragelsen af øvrige kollegaer omkring forbedringsarbejdet via ugentlige tavlemøder, onsdagsundervisning, ugebrev og bedside. Derudover holder vi i perioder workshop på udvalgte emner, der skal have ekstra fokus.

Læringsmiljøet

For at leve op til Patienten Først på OUH, og den evidens der gælder for vores specialer i afsnittet set ift. pleje og behandling, er vores ambition, at skabe og sikre rammer for et trygt og udviklende læringsmiljø, hvor vi både udvikler hinanden og hvor den enkelte tager ansvar for at holde sig faglig a jour.  

Nøgletal

Årligt indlægges ca. 400 patienter og størstedelen af patienterne kommer fra de medicinske og kirurgiske specialer.

 

APPFWU02V